2020-04-24

Kan jag återta min uppsägning?

Jag har sagt upp mig men det var förhastat, kan jag återta uppsägningen?

Tack för din fråga. Ja, du kan återta din uppsägning men då måste det ske snabbt, det vill säga samma dag eller om du lämnat ditt uppsägningsbesked innan du går hem för dagen, direkt på morgonen efter. Annars kan du inte kräva av arbetsgivaren att återfå din anställning.

Då får du istället försöka resonera med din arbetsgivare och hoppas att ni kan komma överens om en fortsättning. Säger du upp dig på eget initiativ utan att ha ett nytt jobb riskerar du också att få lägre eller utebliven ersättning för ditt inkomstbortfall ifall du inte hittar något nytt jobb innan uppsägningstiden gått ut. Därför är vårt viktigaste råd till dig: Säg inte upp dig från ditt arbete innan du har skrivit på anställningskontraktet för ditt nya jobb!
Om du säger upp dig själv och inte har ett nytt jobb, räknas du inte som ofrivilligt arbetslös och då gäller inte inkomstförsäkringen!

Sveriges Skolledarförbunds inkomstförsäkring, som ingår i ditt medlemskap, täcker ett inkomstbortfall på 80 procent av din lön upp till 100 000 kronor i månadslön i 150 dagar, förutsatt att du också har rätt till ersättning från a-kassan.
Men – inkomstförsäkringen gäller alltså inte om du säger upp dig själv. När du fått nytt jobb och arbetat en tid kan du kvalificera dig både för a-kassan och inkomstförsäkringen, om du skulle bli arbetslös.

Även för a-kassan gäller särskilda bestämmelser när du säger upp dig själv.
Om du ansöker om ersättning från a-kassan när du sagt upp dig från ditt arbete, blir du enligt gällande regler avstängd från a-kassan i 45 dagar. Du får alltså ingen ersättning under den tiden.
Därefter får du ytterligare sex dagars karens innan du får a-kasseersättning. Du får alltså ingen ersättning från a-kassan under drygt tio veckor. Kontakta AEA direkt, 08-412 33 00, för att få veta vad som gäller för just dig.

 

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...