2021-02-25

Lönesamtal

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, eller hur? Jag har också läst att regelbundna lönesamtal är bra för lönen, man får en bättre löneutveckling. Stämmer det verkligen? Kan jag också begära lönesamtal när som helst under året. Nu känner jag verkligen att jag har behov av det! Sign Släpar efter!

Tack för ditt mejl som verkligen rör en högaktuell fråga!

Javisst har du rätt till ett lönesamtal varje år, förutsatt att du jobbar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal. De allra flesta skolhuvudmän har kollektivavtal eftersom de i regel är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Det förekommer också huvudmän som tecknat hängavtal på ett centralt kollektivavtal eller förhandlat fram ett eget företagsavtal.

Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller i just ditt fall är att fråga din arbetsgivare vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats, är det viktigt att förhandla in de kollektivavtalade förmånerna i ditt anställningsavtal. En av dessa förmåner är just rätten till en årlig löneöversyn och lönesamtal.

Det stämmer också som du skriver att regelbundna lönesamtal är bra för löneutvecklingen. Under lönesamtalet har både du och din chef tillfälle att gå igenom dina arbetsresultat och ditt bidrag till verksamhetsförbättringar liksom andra lönekriterier och mål som du uppfyllt under året. Det är också ett bra tillfälle att framföra argument för den lön du anser vara rätt utifrån ditt uppdrag och dina prestationer.

Utgångspunkten i våra löneavtal är en individuell och differentierad lönesättning vilket ger dig goda möjligheter att även ta upp vilken mållön du har. Och når du inte ditt lönemål i år, är det också gynnsamt för löneutvecklingen att föra en dialog om din mållön ett par, tre år framåt i tiden.

Vårt förbund tar årligen fram helt unik lönestatistik över skolledarlöner som bygger på den löneenkät vi skickar ut till alla yrkesverksamma medlemmar i oktober varje år. Eftersom vi har en väldigt bra svarsfrekvens (74 procent 2020) håller vår lönestatistik mycket hög kvalitet. Lönestatistiken visar att skolledare som har lönesamtal med sin chef har 1 600 kronor högre månadslön jämfört med de som inte har lönesamtal.

Som skolledare har du rätt till lönesamtal och årlig löneöversyn precis som dina medarbetare.
Eftersom det var över två år sedan du hade lönesamtal bör du boka in ett så snart som möjligt. Troligen finns det kollektivavtal på din arbetsplats och då har du dessutom rätt till retroaktiv löneökning för perioden från lönerevisionstidpunkten förra året (eller året efter att du hade din senaste löneöversyn), fram till idag.

Vi rekommenderar också att du bokar ett nytt samtal under året när du har gjort bra insatser för verksamheten, och alltid inför ett förändrat uppdrag med ett utvidgat ansvar.

Lycka till och läs gärna i vår skrift Du och din lön 2021 där hittar du en mängd tips och råd på hur du kan förbereda dig inför kanske årets viktigaste samtal.

Och vill du bolla dina argument med våra skickliga rådgivare boka in en lönerådgivning. Som medlem har du också fri tillgång till vår lönestatistik där du kan se löneläget till exempel i olika delar av landet och ta fram egna löneuppgifter som stöd inför ditt lönesamtal.

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...