2020-05-28

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

Vi har fått besked om att vi kanske måste avbryta semestern i sommaren. Vad gäller? Och blir man kompenserad på något sätt?

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haft anledning att räkna med, kan det finnas fog för att återkalla eller till och med avbryta din semester. Men i första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla sitt beslut om beviljad semester, försöka komma överens direkt med dig.

En återkallelse av beviljad semester ställer också krav på att arbetsgivaren dessförinnan har gjort en riskbedömning av bemanningsläget och försökt täcka behovet av personal på något annat sätt, till exempel genom vikarier eller övertid.

För chefer är det också viktigt med tydlig delegation från huvudmannen och god planering liksom samordning inför semestern, för att förebygga att skolledare måste avbryta sin semester. Dålig planering utgör inte heller grund för att återkalla semester.

Ifall du jobbar i kommunal sektor och det ändå sker att du måste avbryta din påbörjade semester, ska det, som kollektivavtalet stipulerar, föreligga synnerliga skäl. Med det menas att en extraordinär situation som inte kunnat förutses av arbetsgivaren har uppstått, skälen måste alltså vara tungt vägande.

Synnerliga skäl kan till exempel vara du måste tjänstgöra ur säkerhetsynpunkt på arbetsplatsen eller att viktiga samhällsintressen måste upprätthållas, och att arbetsgivaren uttömt möjligheterna med exempelvis vikarier och beordrad övertid.

Som kommunalt anställd har du, enligt avtalet, vid avbruten semester, rätt till ersättning för de extra kostnader som uppkommit i samband med avbrottet, om du till exempel vistas på annan ort.

Har du beordrats att avbryta huvudsemestern ska du få en extra semesterdag i kompensation för varje semesterdag som återkallats. Kompensation kan lämnas med högst fem extra semesterdagar. Dessa extra semesterdagar ska förläggas under semesteråret.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall kontakta - gärna vår rådgivning radgivning@skolledarna.se

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...