2019-09-26

Vad menas med bisyssla?

Hej jouren! För några år sedan när jag började på mitt nuvarande jobb fick jag en blankett från arbetsgivaren där man skulle anmäla bisyssla. Jag har nu börjat medverka som skribent i Skolledaren. Är detta att betrakta som bisyssla och bör jag anmäla det till arbetsgivaren?

Tack för din fråga och roligt att du medverkar som skribent i Skolledaren.

Jobbar du kommunalt ska du anmäla bisysslan till din arbetsgivare och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma bisysslan. Det ligger dock på din arbetsgivare att medvetandegöra dig om detta och när du jobbar som chef antas du i de flesta fall vara medveten om detta. Det finns sedan två anledningar till att din arbetsgivare skulle kunna förbjuda bisysslan, antingen om den inverkar hindrande på dina arbetsuppgifter eller om den innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. I ditt fall kan det knappast röra sig om någotdera men det beror naturligtvis på omfattningen av uppdraget.

En bisyssla kan också vara förtroendeskadlig enligt lagen om offentlig anställning (LOA) och då handlar det om att bisysslan kan rubba förtroendet för din opartiskhet i arbetet. Arbetsgivaren ska därför informera om vilka förhållanden som kan innebära förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA, och du som arbetstagare är skyldig att lämna uppgifter som gör att arbetsgivaren kan bedöma din bisyssla i detta avseende. Som skribent skulle en förtroendeskadlig situation kunna uppstå om du t. ex. skriver väldigt kritiskt om din arbetsgivare medan om du t . ex. recenserar böcker är risken rimligen obefintlig. När det gäller bisysslereglerna i LOA har det med andra ord betydelse vad du skriver om för att avgöra ifall det är förtroendeskadligt eller ej.

Om du jobbar hos en arbetsgivare som omfattas av AB (Allmänna Bestämmelser) men inte av lagen om offentlig anställning, kan arbetsgivaren ändå förbjuda din bisyssla ifall den kan påverka din handläggning av ärenden i arbetet. Däremot får din arbetsgivare inte införa ett bisyssleförbud för säkerhets skull.

Även om du jobbar statligt är din medverkan som skribent i Skolledaren knappast att betrakta som konkurrensbisyssla och inte heller arbetshindrande om den sker i ringa omfattning. Grundregeln är att information till arbetsgivaren med anledning av bisyssla ska ske på arbetsgivarens initiativ, enligt det centrala statliga avtalet, se länk nedan. Detta gäller dock inte när du jobbar som chef och omfattas av det statliga chefsavtalet, då är du skyldig att lämna uppgift till din arbetsgivare om och i vilken omfattning du innehar eller avser att åta dig bisysslor. Arbetsgivaren kan sedan besluta att begränsa bisysslan om den verkar hindrande på arbetet. Därutöver regleras bisyssla även i LOA för statligt anställda. Det kan också finnas lokala avtal och/eller riktlinjer som påverkar detta, och ska i så fall finnas på din egen myndighet.

Jobbar du hos en fristående huvudman regleras bisysslor och konkurrens i de flesta centrala kollektivavtal. Innebörden är att du inte får utföra arbete för en annan arbetsgivare eller i egen regi som konkurrerar med din arbetsgivare, inte heller åta dig uppdrag som kan ha negativ inverkan på ditt arbete. Om din bisyssla är mer omfattande ska du först samråda med arbetsgivaren. Det kan också finnas skrivningar i ditt egna anställningsavtal som reglerar konkurrensvillkor. I vissa fall är de så omfattande att de är oskäliga varför vi alltid rekommenderar våra medlemmar att kontakta förbundets jour för råd innan man undertecknar anställningsavtal med sådana skrivningar.

Summan av kardemumman är alltså att du i de flesta fall bör anmäla en bisyssla till din arbetsgivare, i synnerhet när du jobbar som chef. Vill du rådgöra ytterligare kontakta oss gärna igen på jour@skolledarna.se

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...