2020-02-20

Vad ska jag tänka på inför mitt lönesamtal?

Jag ska snart ha lönesamtal med min chef och även om jag är van vid att hålla lönesamtal med mina medarbetare, skulle jag behöva tips på vad som är bra att tänka på inför mitt eget lönesamtal.

Tack för din fråga, den är högaktuell nu när många skolledare både i kommuner och i fristående skolor ska ha sitt eget lönesamtal.

Det är alltid bra att tänka igenom vad du vill ta upp under lönesamtalet i god tid så att du hinner förbereda dig, till exempel genom att ta fram lönestatistik, läsa arbetsgivarens lönekriterier och riktlinjer. Tänk också igenom hur ditt arbetsår varit och vilka mål och resultat du uppnått eftersom det är grunden för lönesättning enligt löneavtalet.

Det kan vara bra att löpande göra noteringar över dina verksamhetsresultat, det brukar underlätta att få med det som är viktigt.

Blicka också framåt och fundera på vilka nya mål du vill sätta upp utifrån ditt uppdrag och vilken löneutveckling du förväntar dig framöver. Vilken mållön siktar du på?

Och om du, som många skolledare, har en individuell överenskommelse med din arbetsgivare om övertidsersättning, kom ihåg att även se över den i lönesamtalet med din chef.

I förbundets skrift Du och din lön 2020 hittar du både aktuell lönestatistik och användbar information om lön och lönesamtal. Där har vi också samlat våra bästa råd inför och under ditt lönesamtal.

Här är hela listan:

Inför lönesamtalet

 • Börja i god tid och lägg upp en strategi för samtalet.
 • Ta hjälp av Saco Lönesök för att göra egen lönestatistik och annat material på vår hemsida.
 • Finns det viktiga frågor från det förra lönesamtalet att ta upp igen?
 • Summera dina arbetsinsatser och vilka verksamhetsresultat du uppnått.
 • Arbetar du mer effektivt, utvecklats i jobbet och når högre kvalitet? Det är viktigt att kommunicera.
 • Arbetar du mycket övertid? För mycket? Hur blir du kompenserad?
 • Bestäm din mållön, både för innevarande året, men tänk också igenom vilken mållön du vill uppnå några år framåt och ta upp det i lönesamtalet. Bestäm också den lägsta lön du rimligen kan acceptera.
 • Kan dina övriga anställningsvillkor bli bättre? Till exempel fler semesterdagar eller lediga dagar, större avsättning till pension? Arbetstidens förläggning – kan resan till och eller från jobbet räknas som arbetstid eller kompetensutveckling?
 • Kontakta din lokala fackliga företrädare. Kolla till exempel hur diskussionerna har gått i budgetsamverkan, vad som framkommit under löneöverläggningen och hur arbetsgivarens planerade åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta skolledare ser ut.

Under själva lönesamtalet

 • Inled samtalet med att gå igenom dina insatser under året, lyft fram exempel på goda resultat.
 • Ge din syn på verksamheten, dina mål, prestationer och ditt behov av kompetensutveckling.
 • Argumentera sakligt.
 • Lägg fram ditt löneanspråk.
 • Lyssna på chefens argument och förslag till lön.
 • Ta upp förbättringar av övriga anställningsvillkor, särskilt om du inte når framgång i dina löneyrkanden.
 • Redogör för din mållön och den löneutveckling du förväntar dig.
 • Om ni inte är överens, be att få ajournera mötet för att fortsätta vid ett senare möte.
 • Fick du ett lägre lönebud än du räknat med, be om en motivering och förslag på vad du ska göra för att få en bättre löneutveckling på sikt. Märker du att det inte finns utrymme för det, fundera på om det kanske är dags för dig att söka en ny utmaning på annat håll.
 • Glöm inte att resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras.
 • Lönesamtalet är ett av flera tillfällen att tala om lön. Boka ett nytt samtal när du har gjort bra insatser för verksamheten. Och boka alltid in ett nytt samtal om du står inför ett förändrat uppdrag med ett utvidgat ansvar.

Vill du rådgöra med oss personligen eller bolla dina argument innan ditt lönesamtal? Boka in en lönerådgivning. Eller ring direkt till vår rådgivning på 08-567 062 00 eller mejl radgivning@skolledarna.se.

Lycka till med ditt lönesamtal!

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...