2020-09-11

Vad ska jag tänka på som nytillträdd rektor?

Jag har fått en tjänst som rektor och ska börja på rektorsprogrammet, men har inte jobbat som lärare tidigare. Är det något särskilt jag bör tänka på?

Tack för din fråga till vår rådgivning och gratulerar till din nya tjänst som rektor!
Bra att du och din arbetsgivare redan diskuterat när du ska gå rektorsprogrammet som ger dig verktyg att bli en skickligare skolledare. Rektorsprogrammet är ju obligatoriskt för rektorer och det är viktigt att planera in den tid som behövs för att framgångsrikt kunna delta i studierna. Vi rekommenderar därför att du ska kunna ägna 20 procent av din arbetstid åt rektorsprogrammet under de tre åren du går utbildningen.
Skollagen ställer krav på att den som anställs som rektor har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Eftersom du inte har lärarbakgrund kan det vara bra att du och din huvudman redan nu tydligt dokumenterar din utbildnings- och yrkesbakgrund ur den här aspekten.
Det är Skolinspektionen som tolkar skollagens bestämmelse om pedagogisk insikt vid sina inspektioner, och kravet riktas då mot huvudmannen. Det finns exempel på att skolinspektionen har konkretiserat pedagogisk insikt till att omfatta 30 högskolepoäng (motsvarande en termins heltidsstudier) i pedagogik.

Även om inspektionens krav riktas mot huvudmannen, är det ju den rektor som saknar pedagogisk insikt (enligt Skolinspektionens beslut). Det är huvudmannen som ska erbjuda tillräcklig kompetensutveckling för att uppfylla kravet.
Skulle du känna dig osäker på hur Skolinspektionen kommer att bedöma din bakgrund är det klokt att redan nu, när du börjar din nya anställning, diskutera frågan och komma överens med din arbetsgivare om förutsättningar för att kanske studera pedagogik i den utsträckning som behövs. Det finns flera lärosäten som erbjuder kurser i pedagogik på kvartsfart och på distans. Genom att planera in eventuella pedagogikstudier redan nu slipper du och din arbetsgivare att med kort varsel prioritera det vid en framtida inspektion.
Lycka till i ditt viktiga uppdrag som rektor. Har du ytterligare frågor - tveka inte att vända dig till vår rådgivning, radgivning@skolledarna.se eller 08-567 062 50. Glöm inte lämna ett telefonnummer som vi kan nå dig på.

Fler nyheter

Får alla lärare och skolledare 2 000 kronor extra på junilönen?

2021-04-16

De två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har i och med tecknandet av det nya...

Lönesamtal

2021-02-25

Det var över två år sedan jag hade ett lönesamtal. Men visst har man rätt till det varje år, elle...

Kan jag få hjälp med ett samboavtal?

2020-12-03

Jag har en fråga om juridisk rådgivning. Vet inte om förbundet kan hjälpa mig med det, det handla...