Avtal - kommunal sektor

Sveriges Skolledarförbund är sedan 2010 medlem i AkademikerAlliansen, AA. AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta.

Skolbarn som leker

AkademikerAlliansen har slutit ett tillsvidareavtal med SKL och Pacta som gäller tills vidare, tills någon av parterna säger upp det.

Avtalet innebär att Sveriges Skolledarförbund omfattas av HÖK T, Huvudöverenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor. I HÖK T ingår även villkorsavtalet AB, Allmänna Bestämmelser.