Avtal - privat sektor

För fristående skolor och förskolor inom den privata sektorn finns det flera arbetsgivarorganisationer som tecknar kollektivavtal. Det finns även exempel på företagsavtal - ett kollektivavtal direkt med företaget.

Skolbarn

Vid fristående förskolor och skolor som saknar kollektivavtal, regleras anställningsvillkoren för dig som medlem i Sveriges Skolledarförbunds främst genom lagen om medbestämmanderätt, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS, och genom det enskilda anställningsavtalet.

Nedanstående arbetsgivarorganisationer finns inom skolområdet. De centrala kollektivavtal som främst gäller för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar finns under respektive organisation.

Almega - Friskoleavtalet

Almega - Kompetensföretagen

Almega - Tjänsteföretagen

Almega - Utbildningsföretagen

Fremia