Avtal - privata sektorn

För fristående skolor och förskolor inom den privata sektorn finns det flera arbetsgivarorganisationer som tecknar kollektivavtal. Det finns även exempel på företagsavtal - ett kollektivavtal direkt med företaget.

Skolbarn

Vid fristående förskolor och skolor som saknar kollektivavtal, regleras anställningsvillkoren för dig som medlem i Sveriges Skolledarförbunds främst genom lagen om medbestämmanderätt, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS, och genom det enskilda anställningsavtalet.

Nedanstående arbetsgivarorganisationer finns inom skolområdet. De centrala kollektivavtal som främst gäller för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar finns under respektive organisation.

Försäkringar

Information om kollektivavtalade försäkringar för anställda inom fristående förskolor och skolor med ITP.

Almega - Kompetensföretagen

Almega - Tjänsteföretagen

För Kunskapsskolan i Sverige AB, kontakta ombudsman för aktuellt kollektivavtal.

Almega - Utbildningsföretagen

IDEA - Tjänstemannaavtalet

Lernia AB, Lernia Utbildning AB och Lernia College AB

Studieförbunden