Kommunal tjänstepension

Tjänstepension för anställda i kommuner, landsting och bolag inom Pacta

Brygga vid havet

För dig som arbetar i kommun, landsting eller bolag inom Pacta finns från den 1 januari 2014 två olika pensionsavtal. Det nya kommunala pensionsavtalet heter AKAP-KL och det är helt avgiftsbaserat. AKAP-KL gäller för födda 1986 och senare och det kommer att fasas in under en lång period. Eftersom denna tjänstepension är helt avgiftsbestämd blir hela livsinkomsten avgörande för pensionens storlek. Det betyder också att man fritt kan byta jobb och kollektivavtalsområde utan att det riskerar att påverka pensionen negativt. Det skiljer sig därmed från det äldre kommunala pensionsavtalet KAP-KL. KAP-KL omfattar alla som är födda 1985 och tidigare.

I AKAP-KL består premien av 4,5 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För den del av lönen som överstiger 40 250kr/mån (2019 års belopp) är avgiften 30 % av den pensionsgrundande lönen. Till skillnad från i KAP-KL kan du välja hur dina tjänstepensionspengar ska förvaltas fyra gånger per år.

KAP-KL består av en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd tjänstepension. I KAP-KL är den avgiftsbestämda delen 4,5 % av den pensionsgrundande lönen. Hur pensionspengarna från den avgiftsbestämda premien ska förvaltas väljer du själv senast den 31 december varje år. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

KAP-KL innehåller också en förmånsbestämd del för den delen av lönen som vid pensionen ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. För att få full förmånsbestämd kommunal tjänstepension enligt KAP-KL måste du ha minst 30 års kommunal anställningstid när du går i pension.

En stor fördel med båda dessa kollektivavtal är att även löneavdrag under föräldraledigheten fullt ut tillgodoräknas i den pensionsgrundande lönen.

Pensionsvalets hemsida kan du välja direkt hur du vill att dina pensionspengar ska förvaltas.

Om du överväger att byta från KAP-KL till AKAP-KL läs igenom artikeln med viktig information innan.

Flytträtt av pensionskapital

Från den 1 september 2014 får de anställda som omfattas av de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL, liksom AKAP-KL, PFA 98 och PFA01 rätt att flytta sitt pensionskapital.

Innan du flyttar dina pengar läs det här: