Privat tjänstepension

Tjänstepension för anställda i fristående skolor och förskolor

Slappar på stranden

De flesta skolledare som är anställda i fristående skolor och förskolor omfattas av ITP-planen eller av snarlika pensionsavtal. Det finns dock arbetsgivare som valt att inte teckna kollektivavtal. En del erbjuder istället en egen tjänstepension medan andra helt saknar denna förmån. Dessa individuella tjänstepensioner är oftast inte lika förmånliga som de kollektivavtalade.

Den kollektivavtalade ITP-planen har två olika system. ITP1 som omfattar dig som är född 1979 och senare är helt avgiftsbestämt. Det innebär att hela inkomsten från 25 års ålder tillgodoräknas i din tjänstepension och att du fritt kan byta jobb och kollektivavtalsområde utan att det riskerar att påverka pensionen negativt. ITP2 är kombinerat förmåns- och avgiftsbestämt och gäller dig som är född 1978 och tidigare.

I ITP1 består premien av 4,5 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För den del av lönen som överstiger 38 422 kr/mån (2018 års belopp) är avgiften 30 % räknat per månad. Hur pengarna sedan ska förvaltas väljer du själv. I ITP1 måste hälften ligga i en traditionell pensionsförsäkring, den andra hälften kan du även välja att placera i fondförsäkring om du vill.

I ITP2 ger den förmånsbestämda delen ger upp till 10 % av lönen när du går i pension för lön upp till 38 422 kr/mån. För den delen av lönen som ligger över 38 422 kr/mån ger den förmånsbestämda delen upp till 62,5 % av lönen du har när du går i pension. (2018 års belopp). Har du ITP2 behöver du har 30 års tjänstgöringstid inom ITP-planen om du ska få full förmånspension. 

Till ITP2 hör också en kompletterande tjänstepension, sk ITPK som är avgiftsbestämd och motsvarar 2 % av lönen. Du väljer själv hur denna del ska förvaltas, dvs försäkringsbolag, förvaltningsform (traditionell pensionsförsäkring eller fonder) och om du vill ha återbetalningsskydd. Du kan också välja till familjeskydd som är en extra försäkring till din familj om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Både återbetalningsskyddet och familjeskyddet påverkar storleken på din egen tjänstepension. Om du inte gör något aktivt val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Collectums hemsida kan du välja direkt hur du vill att dina pensionspengar ska förvaltas.