Coronaviruset – detta gäller i din anställning

På denna sida informerar vi om de saker som ligger inom förbundets ansvarsområde, exempelvis arbetsrättsfrågor när det gäller det nya Coronaviruset.

Visa

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att vaccinera sig?

2021-03-11

Sverige har valt att använda rekommendationer och upplysning istället för lagstiftning för att så...

Kategorier: Sjukdom eller smitta

Jag söker en checklista över chefers arbetsmiljöansvar vid hem- och distansarbete. Var kan jag hitta det?

2021-01-08

Under pandemin när alla som kan uppmanas att arbeta hemifrån är det extra viktigt att du som chef...

Kategorier: Övrigt

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-12-14

Nya tillfälliga regler gäller från den 15 december. Då behöver du läkarintyg från dag 22 i...

Kategorier: A-kassa, pension, försäkring, Sjukdom eller smitta

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Min arbetsgivare vill träffa en lokal överenskommelse om utlåning av arbetskraft, vad gäller då?

2020-05-13

En lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och Sveriges Skolledarförbund är ett lokalt...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Vad innebär det slopade karensavdraget?

2020-05-12

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas från den 11 mars 2020. Du får i efterhand...

Kategorier: A-kassa, pension, försäkring, Sjukdom eller smitta

Var går gränsen för att krislägesavtalet ska aktiveras?

2020-05-04

För att aktivera krislägesavtalet ska fyra kriterier samtliga vara uppfyllda. Det ska enligt...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Vad gäller egentligen inför studentexamen i coronatider?

2020-04-30

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i...

Kategorier: Övrigt

Behöver jag teckna någon särskild försäkring nu med anledning av Coronasituationen?

2020-04-28

Är du anställd på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av den kollektivavtalade...

Kategorier: A-kassa, pension, försäkring

Jag har fått signaler om att semestern i vår kommun kanske läggs i december på grund av Covid-19, kan det verkligen stämma?

2020-04-23

Vi har nyligen avslutat centrala förhandlingar om semestern 2020 med anledning av Covid-19 och en...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Försäkring vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren

2020-04-23

Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska...

Kategorier: A-kassa, pension, försäkring

Här hittar du som jobbar hemifrån tips på saker som underlättar arbetet

2020-04-23

Sunt Arbetslivs checklista för köksbordsjobbare Forskarnas bästa tips för digitala möten Sacos ti...

Kategorier: Övrigt

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

2020-04-23

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i sin föreskrift MSBFS 2020:3, 3-4 §§ räknat upp...

Kategorier: Övrigt

Jag är tveksam till att gå till arbetet pga risk för att smittas, kan jag stanna hemma då?

2020-04-08

Är man orolig för att smittas är det viktigt att ta en dialog med sin chef för att tillsammans...

Kategorier: Sjukdom eller smitta

Vad innebär egentligen stabsläge?

2020-04-08

Att man avsätter resurser i kommunen för att hantera och kraftsamla i en händelse på ett effektiv...

Kategorier: Övrigt

Kan arbetsgivaren stänga av en arbetstagare på grund av smittspridning utan att förhandla med facket?

2020-04-03

Ja det stämmer. Kommunala arbetsgivare behöver i detta läge inte överlägga med facket, enligt en...

Kategorier: Sjukdom eller smitta

Min arbetsgivare vill att jag ska arbeta med andra arbetsuppgifter nu under Covid-19, vad gäller egentligen då?

2020-04-03

Vill din arbetsgivare att du ska arbeta med andra arbetsuppgifter än du normalt jobbar med, som...

Kategorier: Arbetstid, lön, villkor

Om jag blir arbetslös vad gäller då för inkomstförsäkringen?

2020-04-03

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund och a-kassan omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan...

Kategorier: A-kassa, pension, försäkring

Vad gäller för GDPR nu under coronapandemin när vi använder digital kommunikation mer och snabbare än tidigare?

2020-03-26

När det gäller coronapandemin så har Datainspektionen tagit fram en vägledning gällande...

Kategorier: Övrigt

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver stöd, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen.

Rådgivningen är öppen alla vardagar i veckan på telefon och du når oss alltid på e-post.

Telefon 08-567 062 50

E-post radgivning@skolledarna.se