2020-04-28

Behöver jag teckna någon särskild försäkring nu med anledning av Coronasituationen?

Är du anställd på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av den kollektivavtalade sjukförsäkringen som kompletterar inkomstbortfall vid sjukdom upp till 90 % av inkomstbortfallet. Som medlem i förbundet kan du teckna medlemsförsäkringar till förmånliga premier, tex sjukvårdsförsäkring och sjukskrivningsförsäkring. Nu erbjuder vi också försäkringsrådgivning via If där förbundet har sina medlemsförsäkringar, alla medlemmar som är intresserade kan enkelt boka försäkringsrådgivning direkt via vår hemsida.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...