2020-05-12

Hur gör vi för att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete under corona?

Coronakrisen medför att vi behöver hitta nya sätt för att upprätthålla det goda arbetsmiljöarbetet. Nu har Sunt Arbetsliv samlat konkret stöd för framförallt chefer och skyddsombud för att hantera risker, arbetsanpassningar, oro och kris som orsakas av coronapandemin. Webbsidan erbjuder delar av verktyg och stöd som är relevanta för just den här situationen. Innehållet bygger på de frågor som parternas medlemmar har just nu och ska kunna anpassas efter hur situationen utvecklas. Sidan är så klart partsgemensam vilket gör att den kan underlätta samverkan och leda till fler åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...