2020-04-08

Jag är tveksam till att gå till arbetet pga risk för att smittas, kan jag stanna hemma då?

Är man orolig för att smittas är det viktigt att ta en dialog med sin chef för att tillsammans försöka hitta en samförståndslösning. Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att alla känner sig trygga och säkra på jobbet. Det bästa är att ta en dialog med din arbetsgivare utifrån ditt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning. Får du en läkares yttrande kan saken hamna i ett annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och kanske sjukskrivning.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...