2020-04-23

Jag har fått signaler om att semestern i vår kommun kanske läggs i december på grund av Covid-19, kan det verkligen stämma?

Vi har nyligen avslutat centrala förhandlingar om semestern 2020 med anledning av Covid-19 och en fråga i avtalsförslaget från SKR avsåg möjligheten för arbetsgivaren att lägga delar av huvudsemestern även i december. Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med förbunden i Akademikeralliansen kommit överens om att tacka nej till det avtalsförslaget. I det kommunala kollektivavtalet AB finns möjlighet att teckna lokala avtal i verksamheter som behöver förlägga huvudsemester utanför normala sommarperioden, och efter MBL-förhandling kan arbetsgivaren utsträcka den till maj och september. Det är angeläget att lokala kollektivavtal bara träffas i delar av verksamhet där det är nödvändigt, eftersom det i rådande situation är viktigt att få den återhämtning och vila som sommarsemestern innebär. Vår uppfattning är att detta ska ske med frivillighet i första hand och den som på grund av verksamhetens krav får delar eller hela huvudsemestern förlagd efter september ska kompenseras ekonomiskt för det.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...