2020-04-03

Kan arbetsgivaren stänga av en arbetstagare på grund av smittspridning utan att förhandla med facket?

Ja det stämmer. Kommunala arbetsgivare behöver i detta läge inte överlägga med facket, enligt en nyligen träffad överenskommelse. SKR, Sobona och de fackliga organisationerna däribland Akademikeralliansen har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning gör att förhindra smittspridning av det nya coronaviruset. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...