2020-04-03

Min arbetsgivare vill att jag sänker min lön med en viss procent

Vad är det som gäller?

Det är inte möjligt för arbetsgivaren att ensidigt besluta om att sänka din lön. En lönesänkning kan enbart komma ifråga för det fall du och arbetsgivaren kommer överens om detta. Kan arbetsgivaren inte betala överenskommen lön till sina anställda kan emellertid uppsägningar på grund av arbetsbrist komma att aktualiseras.

Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska sänka din lön är det viktigt att du även tänker på att din lön ligger till grund för en mängd andra ersättningar såsom din sjukpenning, dina pensionsavsättningar och din arbetslöshetsersättning. Även storleken på ersättning från Sveriges Skolledarförbunds inkomstförsäkring och eventuell lönegarantiersättning påverkas av din nya inkomst. Skulle du trots att du gått med på en lönesänkning komma att bli uppsagd kommer din situation alltså vara sämre än om du inte träffat en sådan överenskommelse. Generellt avråder vi därför medlemmar från att träffa individuella överenskommelser om sänkt lön.

I och med att möjligheten till korttidspermittering nu införs så kommer de arbetsgivare som har kollektivavtal sannolikt inte behöva träffa överenskommelser om sänkt lön med sina anställda utan istället använda sig av denna möjlighet.

Fler nyheter

Finns någon samlad info om åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen?

2021-03-11

Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten samlat viktig information till arbetsgiva...

Hur gör vi för att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete under corona?

2021-03-11

Coronakrisen medför att vi behöver hitta nya sätt för att upprätthålla det goda arbetsmiljöarbete...

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att vaccinera sig?

2021-03-11

Sverige har valt att använda rekommendationer och upplysning istället för lagstiftning för att så...