2020-05-13

Min arbetsgivare vill träffa en lokal överenskommelse om utlåning av arbetskraft, vad gäller då?

En lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och Sveriges Skolledarförbund är ett lokalt kollektivavtal och det har bara våra lokala fackliga företrädare mandat att teckna efter kontakt med förbundets rådgivning, radgivning@skolledarna.se.

Din arbetsgivare kan komma överens direkt med dig som medarbetare och då är det viktigt att kontakta vår rådgivning innan du träffar en överenskommelse. Den ska alltid grunda sig på frivillighet och vår uppfattning är att du behåller din anställning med lön och samtliga anställningsvillkor hos din nuvarande arbetsgivare under utlåningstiden. Din arbetsgivare bör fakturera den arbetsgivare du är utlånad till, men det är den tillfälliga arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Skulle du erbjudas tjänstledighet hos din nuvarande arbetsgivare för att lånas ut till en annan huvudman med anställning hos den tillfälliga huvudmannen, kontakta vår rådgivning innan du tackar ja till en sådan överenskommelse annars riskerar du att gå miste om tex intjänande till tjänstepensionen med mera.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...