2020-04-03

Om jag blir arbetslös vad gäller då för inkomstförsäkringen?

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund och a-kassan omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning om skulle förlora jobbet. För att få ersättning från
inkomstförsäkringen krävs förutom medlemskap i a-kassan att du varit medlem eller haft en motsvarande inkomstförsäkring i 12 månader.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...