2020-04-30

Vad gäller egentligen inför studentexamen i coronatider?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets avgångselever och informationen nedan är hämtad från myndighetens hemsida.

Huvudmannen bör säkerställa att skolornas ceremoniella inslag, som betygsutdelning och utspring, begränsas till en klass eller en annan mindre grupp elever samt att de har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För varje moment ska rektorn göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Lämpliga åtgärder kan till exempel vara att skolan:

  • sätter upp information till personal, elever och andra besökare
  • samlar elever klass- eller gruppvis och att skolan avstår från större gemensamma samlingar
  • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel inomhus och utomhus
  • undviker större samlingar av elever i skolans övriga lokaler t.ex. i entréer, korridorer och andra gemensamma utrymmen
  • säkerställer att utspring endast får genomföras för en klass eller en mindre grupp i taget för att undvika trängsel
  • informerar familjer och närstående att de endast får vara utomhus där tillräckligt avstånd kan upprätthållas
  • begränsar antalet besökare så att man undviker trängsel
  • informerar om att de som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år helt bör avstå från deltagande
  • säkerställer att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt vid behov erbjuder handsprit
  • skolklasser på lastbilsflak eller liknande bör inte förekomma.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan får inte anordnas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

Restauranger eller andra verksamheter ska inte anordna större privata bjudningar i samband med studentfirandet och större bjudningar ska heller inte förekomma i hemmet eller utomhus. Detta ligger i linje med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter samt ordningslagen.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk och andra symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...