2020-03-26

Vad gäller för GDPR nu under coronapandemin när vi använder digital kommunikation mer och snabbare än tidigare?

När det gäller coronapandemin så har Datainspektionen tagit fram en vägledning gällande personuppgiftshantering kopplat till coronaviruset. Den är bra att känna till både som chef, som fackligt förtroendevald och i andra sammanhang.

Lite kortfattat så har Datainspektionen definierat att;

  • Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att någon är i "karantän" (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplatsen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
  • Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.

Rådet från förbundets dataskyddsombud är därför att i skrift endast ha med ordet "karantän" om någon är frånvarande. Detta då uppgift om hälsa är en känslig personuppgift och ska ha ett starkare skydd. Länkarna nedan är till Datainspektionens vägledning kopplat till coronaviruset och den europeiska dataskyddsstyrelsens uttalande kopplat till detta (vilket också ligger till grund för Datainspektionens tolkning).

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...