2020-05-28

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haft anledning att räkna med, kan det finnas fog för att återkalla eller till och med avbryta din semester. Men i första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla sitt beslut om beviljad semester, försöka komma överens direkt med dig.

En återkallelse av beviljad semester ställer också krav på att arbetsgivaren dessförinnan har gjort en riskbedömning av bemanningsläget och försökt täcka behovet av personal på något annat sätt, till exempel genom vikarier eller övertid.

För chefer är det också viktigt med tydlig delegation från huvudmannen och god planering liksom samordning inför semestern, för att förebygga att skolledare måste avbryta sin semester. Dålig planering utgör inte heller grund för att återkalla semester.

Ifall du jobbar i kommunal sektor och det ändå sker att du måste avbryta din påbörjade semester, ska det, som kollektivavtalet stipulerar, föreligga synnerliga skäl. Med det menas att en extraordinär situation som inte kunnat förutses av arbetsgivaren har uppstått, skälen måste alltså vara tungt vägande.

Synnerliga skäl kan till exempel vara du måste tjänstgöra ur säkerhetsynpunkt på arbetsplatsen eller att viktiga samhällsintressen måste upprätthållas, och att arbetsgivaren uttömt möjligheterna med exempelvis vikarier och beordrad övertid.

Som kommunalt anställd har du, enligt avtalet, vid avbruten semester, rätt till ersättning för de extra kostnader som uppkommit i samband med avbrottet, om du till exempel vistas på annan ort.

Har du beordrats att avbryta huvudsemestern ska du få en extra semesterdag i kompensation för varje semesterdag som återkallats. Kompensation kan lämnas med högst fem extra semesterdagar. Dessa extra semesterdagar ska förläggas under semesteråret.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall kontakta - gärna vår rådgivning radgivning@skolledarna.se

Fler nyheter

Finns någon samlad info om åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen?

2021-03-11

Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten samlat viktig information till arbetsgiva...

Hur gör vi för att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete under corona?

2021-03-11

Coronakrisen medför att vi behöver hitta nya sätt för att upprätthålla det goda arbetsmiljöarbete...

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att vaccinera sig?

2021-03-11

Sverige har valt att använda rekommendationer och upplysning istället för lagstiftning för att så...