2020-12-14

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

Nya tillfälliga regler gäller från den 15 december. Då behöver du läkarintyg från dag 22 i sjukperioden för att ansöka om sjukpenning. Dessa regler gäller tom 31 januari. Vid VAB behövs läkarintyg för det sjuka barnet också från dag 22 i sjukperioden, och dessa regler gäller tom 30 april. När det gäller smittbärarpenning behövs fortfarande läkarintyg från första dagen.

Fler nyheter

Jag söker en checklista över chefers arbetsmiljöansvar vid hem- och distansarbete. Var kan jag hitta det?

2021-01-08

Under pandemin när alla som kan uppmanas att arbeta hemifrån är det extra viktigt att du som chef...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-12-14

Nya tillfälliga regler gäller från den 15 december. Då behöver du läkarintyg från dag 22 i...

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att vaccinera sig?

2020-12-10

Sverige har valt att använda rekommendationer och upplysning istället för lagstiftning för att så...