2020-05-12

Vad innebär det slopade karensavdraget?

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas från den 11 mars 2020. Du får i efterhand söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt så det är ditt ansvar att själv söka ersättningen som är 700 kronor för ett karensavdrag. Från den 1 juni höjs ersättningen för karensavdraget till 804 kronor före skatt.

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...