2020-04-08

Vad innebär egentligen stabsläge?

Att man avsätter resurser i kommunen för att hantera och kraftsamla i en händelse på ett effektivt sätt.

En stab är i grunden ett arbetslag som utifrån rådande läge och analyser/prognoser på kort och lång sikt tar fram förslag på olika handlingsalternativ för beslutsfattare. Ofta är det händelser som kräver snabba beslutsvägar och att man kontinuerligt följer händelsen över tid.

Hur stor staben är beror ofta på händelsens storlek, men även på hur stor organisation man har att leda. En liten kommun kanske kan ha några få personer som arbetar i stab medan en stor kan ha bemanning i många olika funktioner och flera i en funktion.

Några funktioner som ofta ingår

  • HR (Personal)
  • Säkerhet
  • Ledning/samverkan
  • Logistik
  • Planering
  • Ekonomi
  • Information

 

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...