2020-11-17

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Detta tillämpas från och med 16 mars men träder i kraft den 7 april och ska gälla hela 2020.

Vissa arbetsgivare önskar sluta kollektivavtal eller individuella avtal om att gå ner i tid och/eller lön utanför de statliga systemen för kortidspermittering. Vi tecknar inte sådana avtal centralt och avråder medlemmar att teckna sådana individuella avtal. Skälet till det är dels för att de statliga systemen finns, dels för att det kan få återverkningar på medlemmars pension, SGI, a-kassa m.m.

Korttidsarbete är inte samma sak som en vanlig permittering utan en särskild insats för att behålla kompetensen vid kriser, såsom Coronapandemin. Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan dig, arbetsgivaren och staten.
Du kan gå ned i arbetstid med antingen 20, 40 eller 60 % men ändå få ut över 90 % av lönen.

Fler nyheter

Jag söker en checklista över chefers arbetsmiljöansvar vid hem- och distansarbete. Var kan jag hitta det?

2021-01-08

Under pandemin när alla som kan uppmanas att arbeta hemifrån är det extra viktigt att du som chef...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-12-14

Nya tillfälliga regler gäller från den 15 december. Då behöver du läkarintyg från dag 22 i...

Kan arbetsgivaren tvinga anställda att vaccinera sig?

2020-12-10

Sverige har valt att använda rekommendationer och upplysning istället för lagstiftning för att så...