2020-05-04

Var går gränsen för att krislägesavtalet ska aktiveras?

För att aktivera krislägesavtalet ska fyra kriterier samtliga vara uppfyllda. Det ska enligt avtalet vara en händelse som "avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.”

Innan krislägesavtalet kan aktiveras krävs också att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts tex genom beordrad övertid, jour och beredskap eller vikariat. Kommunen ska också ha inventerat möjligheterna till bemanningsförstärkning genom att ta in extrapersonal med mera.

Läs mer om krislägesavtalet och om Region Stockholms aktivering av det på

Fler nyheter

Vad innebär korttidspermittering och korttidsarbete?

2020-11-17

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget...

Vad innebär de ändrade reglerna kring sjukintyg, sjuklön och smittbärarpenning?

2020-11-04

Du som insjuknat den 1 november eller senare behöver lämna sjukintyg till Försäkringskassan från...

Vad händer om jag måste avbryta min semester?

2020-05-28

Om det inträffar händelser efter att du fått din semester beviljad och som arbetsgivaren inte haf...