Förbundets riktlinjer för Covid-19

Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse tog redan den 11 mars 2020 ett beslut som innebär att samtliga centrala sammankomster i förbundet ska ske digitalt. Beslutet gäller omgående och tillsvidare. Anledningen är att i möjligaste mån hindra samhällssmitta av Covid-19.

Vi rekommenderar starkt att samma riktlinjer ska gälla för samtliga lokala och regionala aktiviteter. 

Sveriges Skolledarförbund förbundskansli är öppet som vanligt och vi hänvisar medlemmar, förtroendevalda och övriga till våra sedvanliga kanaler (telefon, e-post, hemsida mm). Vi har däremot tillsvidare ställt om våra arbetsformer till att huvudsakligen nyttja digitala verktyg. Då vi under det senaste året haft stor fokus på digitalisering i vår verksamhet kommer vårt ändrade arbetssätt sannolikt inte innebära några försämringar för er. 

Våra medlemmar – Sveriges viktigaste chefer – är oumbärliga i sina respektive verksamheter just nu. Det är därför av största vikt att vi är tillgängliga för er med råd och stöd även i dessa tuffa tider.

Om fysiska möten hålls i förbundets regi, nationellt, regionalt eller lokalt, ska de hållas i enlighet med FHMs riktlinjer.

Vi kommer noga att följa utvecklingen och om läget ändras kommer vi eventuellt att uppdatera våra riktlinjer.

För frågor kontakta förbundsdirektör Maria Andrén Bergström tel 0706-7462 07, maria.bergstrom@skolledarna.se

Besök även Skolverkets och Folkhälsomyndighetens hemsida för löpande uppdateringar om coronaläget.

Info från If gällande vid resor