Skolchef

Kontakta en förhandlare specialiserad på högre chefers villkor när du söker jobb, arbetar och behöver stöd som förvaltningschef, skolchef eller motsvarande. Vi är också specialister på skolchefers löner så kontakta oss gärna innan din löneförhandling både inför ett nytt jobb eller uppdrag och den årliga lönerevisionen.

Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräder skolledare. Men ibland kan det bli känsligt att det sker av en underställd medarbetare. Då kan man nå oss direkt centralt för stöd och råd.

E-post: skolchef@skolledarna.se

En liten krets har tillgång till den inkommande e-posten i denna låda. Återkoppling sker senast inom 24 timmar.

Avtal extra viktigt för skolchefer

Ju högre chef, desto tunnare är anställningsskyddet. Därför är ett fylligt anställningsavtal som täcker upp det som normalt finns med i ett kollektivavtal så avgörande.

Här är tre punkter som du måste kolla upp ordentligt:

  • Lönen – den ska spegla ditt uppdrag, ditt ansvar och ansvarsavståndet. Du ska ha rejält mycket mer betalt än underställda chefer. Din lön måste också vila på fakta om verksamhetens omfattning. Hur många underställda chefer har du? Hur stor är kommunen eller den fristående huvudmannens omsättning?
  • Tjänstepensionen – din uppskjutna lön. Se till att få en extra avsättning till den.
  • Uppsägning/avgångsvederlag - avslutet. Hur regleras det? Hur ska en "skilsmässa" se ut så att båda parter kan gå vidare på ett respektabelt sätt? Förbundet rekommenderar åtminstone sex månaders uppsägningstid och därefter ett avgångsvederlag. Storleken på det är avhängigt av hur länge du har haft tjänsten och omständigheterna vid en eventuell skilsmässa.

Läs på, fråga andra, kolla förbundets lönestatistik och uppgifter som är offentliga, till exempel chefslönerna i en kommun. Läs också om anställningsavtal på vår hemsida.

Läs mer om lön och kolla vår lönestatistik i Du och din lön  eller mejla skolchef@skolledarna.se