Förskolans försvarare

"En förskolechef har lika tungt ansvar som en rektor"

Tidig lokal omställning

Nytt avtal hopp före uppsägning

Ledighet för elever

Rektor kan säga nej till det mesta

Elevhälsa

Tålamod och långsiktighet är viktigast

Bättre lön, undervisningstid och miljö ska ge fler lärare

2018-12-03

De lärare som utbildade sig mellan 1990 och 2010 arbetar fortfarande som lärare. 85 procent finns...

Rektorers lärande - en nyckelfråga för utveckling

2018-12-03

Skolledare är betydelsefulla. Det är såväl politiker som forskare överens om – världen över....

Den fysiska formen på topp - tack vare skolhälsovården

2018-12-03

Behövs skolöverläkare? Ja, om elevernas hälsa är en prioriterad fråga. Folkhälsomyndighetens...

Ledaren

Hallå, ministern - så här ser ditt svåra uppdrag ut

2018-12-03

Lösa skolsegregationen och en satsning på skolledares löner. Det är två uppgifter för den nya...

De nationella proven måste göras om - av flera orsaker

2018-11-05

"Genom professionsprogram skulle skolledare och lärare kunna återerövra inflytandet över...

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

2018-09-20

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska....

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Vi nådde ut med våra (framtids)frågor

2018-12-03

2018 kan sammanfattas som det år då vi med framgång använde vår samlade röst för att nå lokala oc...

Gästkrönika

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

2018-11-05

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det...

Sista ordet

Var är den vuxna i rummet?

2018-12-03

Den svenska modellen har man haft tillfälle att fundera på under den här hösten. Vi hade ju en br...