Komvux till max

På Kompetenscentrum får eleverna en andra chans

Personalbrist

Så ska skolan få ordning på elevhälsan

Arkitektur

Här måste eleverna röra på sig

Inredning

De skapar en skola för trygghet

Efter metoo: skolan backar upp

2018-11-05

Turné med utbildning av skolledare ska stoppa trakasserier

Närstöd ska öka inflytandet för rektorerna

2018-11-05

Rektorernas inflytande över sin egen arbetssituation bör prioriteras, menar kommunstyrelsen i...

"Jag började längta tillbaka när jag var 50"

2018-11-05

Kommunalråd, vd, konsult och lärare hör till det som Anna Wiklund kan skriva på sitt cv. Vägen ti...

De nationella provens roll behöver problematiseras

2018-11-05

Det finns många föreställningar om de nationella proven som bärare av en likvärdig skola och...

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek i världsklass

2018-11-05

Det är inte acceptabelt att hälften av Sveriges elever saknar skolbibliotek, skriver Anna Troberg...

Ledaren

De nationella proven måste göras om - av flera orsaker

2018-11-05

"Genom professionsprogram skulle skolledare och lärare kunna återerövra inflytandet över...

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

2018-09-20

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska....

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit

2018-08-16

Här är skolledarnas viktigaste frågor inför valet 9 september. Lön, arbetsmiljö, ansvar och tilli...

Tack - nu fortsätter vi kampen

2018-05-17

Jag tackar för det fortsatta förtroendet, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

En lönestatistik i världsklass

2018-11-05

Du har väl inte missat att årets löneenkät nyligen landat i din inbox. Det är den sjunde gången i...

Gästkrönika

Ett uppdrag som kräver socialt stöd

2018-11-05

Från år 2006 till idag har antalet anmälningar till skolinspektionen ökat till mer än det...

Sista ordet

Skolöverläkare - vad har vi dem till?

2018-11-05

Mitt på skolgården stod ett litet hus. Som jag undvek så mycket jag kunde. Skoltoaletterna....