Mindre stress

Mobilfritt och heltidsmentorer har minskat arbetsbelastningen

Friday for future

Så tacklar skolorna strejkerna

Tidiga tecken på ohälsa

...men de flesta trivs på arbetet

"Vi ska som skola vara en central del i samhället"

2020-04-01

År av politiska förhandlingar har lärt Roy Resare läxor som han har nytta av som rektor. Det gäll...

En aktiv och jämställd skolgård kräver natur

2020-04-01

Fredrika Mårtensson är docent i miljöpsykologi vid SLU i Alnarp där hon undervisar och forskar om...

Ledaren

Viktigaste cheferna är viktigare än någonsin

2020-03-27

Vården, förskolan och skolan är några av landets viktigaste samhällsbärande verksamheter. Ni har...

Det lönar sig att vara medlem - men vi är inte nöjda än

2020-02-06

Tack för att ni tog er tid och besvarade vår löneenkät så att vi fick en fantastisk hög...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Ser vi ljuset i tunneln?

2020-04-01

Min plan var att skriva denna spalt på tåget hem från Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg....

Gästkrönika

Olika uppdrag - samma behov?

2020-04-01

Regeringen anser att bättre kompetensutveckling är nödvändig inom svenska skola. Det har den...

Sista ordet

Tur att det finns rektorer som Ulf Nilsson i Kalmar

2020-04-01

För ett år sedan strejkade elever för klimatet. Nu har vi perspektiv och skriver om det. Om ett...