Digitala steget

"De redskapen ger stöd till kunskap och lärande"

Digitalisering

Så påverkas skolans arbete

Skolinspektionen

Viktiga områden granskas

Finland

Rektorer måste undervisa

Stora förändringar i komvux

2018-09-20

Komvux är en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning, och därför måste skollagen förtydligas...

Tre frågor...

2018-09-20

...till Åsa Erlandsson, ny krönikör i Skolledaren

"Eleverna ska känna att de blir tagna på allvar"

2018-09-20

- Helt fantastiskt, det överträffar vida mina förväntningar! Annica Tengblom Ödén har varit med o...

Skolans digitalisering – nu har huvudmännen bollen

2018-09-20

Under några års tid har mängden elevdatorer och plattor ökat dramatiskt i svenska skolor och...

Skolan har blivit ett slagträ i den opportunistiska debatten

2018-09-20

Hårt och medvetet arbete utfört av pedagoger och rektorer, fem dagar i veckan, termin efter termi...

Ledaren

Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

2018-09-20

En skolledare arbetar i genomsnitt 47 timmar i veckan. "Skolledarnas arbetstid måste minska....

Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit

2018-08-16

Här är skolledarnas viktigaste frågor inför valet 9 september. Lön, arbetsmiljö, ansvar och tilli...

Tack - nu fortsätter vi kampen

2018-05-17

Jag tackar för det fortsatta förtroendet, skriver Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz...

Ge oss tillbaka vårt drömyrke

2018-04-12

Sverige växer. Utbyggnaden av förskolor och skolor tar fart. Tillsammans med stora pensionsavgång...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Ditt svar i löneenkäten är mycket viktigt

2018-09-20

Efter en lång och fin sommar är hösten äntligen här. I förbundet befinner vi oss just nu i ett...

Gästkrönika

Glöm inte bort de tysta pojkarna

2018-09-20

Han greppade en svart nazisthjälm, en dolk och ett svärd och marscherade rakt in på skolan. Där...

Sista ordet

Mamma mia - vilken fart på inlärningen

2018-09-20

Kollegieblock och pennskrin inhandlade. Pärm och lärobok likaså. Dags för upprop. För första gång...