Hallå, världen!

Daniel Söderberg: Det häftigaste jobb man kan tänka sig

Tydligare hjälp

SYV ska bli karriärvägledning

Hälsa

Ta ett gående möte

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...

"Integration handlar om bra möten"

2019-05-27

Att skapa ett bra möte - det är vad integration handlar om. Det tycker Kerstin Larsson med mer än...

Sex steg mot det nya pedagogiska ledarskapet

2019-05-27

Sedan 1950-talet har det pedagogiska ledarskapet ansetts vara det viktigaste i rektorsuppdraget,...

Kommunerna måste tänka nytt för att stoppa den psykiska ohälsan

2019-05-27

Skolorna är vår mest stressande arbetsplats, med ökande psykisk ohälsa. Nu gäller det att...

Ledaren

Skolchefer måste få bättre stöd

2019-05-24

Med lagstyrt ansvar har mycket blivit bättre för skolcheferna. "Men jag ser tyvärr andra områden...

Ett tydligare uppdrag - för ännu bättre chefer

2019-04-17

Förbundets Professionsdeklaration tydliggör uppdraget för Sveriges viktigaste chefer. "Vi...

Alla är rektorer - nu är det dags för nästa steg

2019-03-19

Att alla ledare, snart även inom förskolan, benämns rektorer breddar vår professionella bas och g...

Testa Skolledaren gratis

På din sida

Välkomna, alla nya skolchefer och förskolerektorer!

2019-05-27

Sveriges Skolledarförbund får fler medlemmar och också vår medlemsnytta/service växer. Det är så...

Gästkrönika

Media behövs men många gör inte sitt jobb

2019-05-27

Under det senaste året har jag hamnat lite i fejd med en lokaltidning. Vi från Sveriges...

Sista ordet

Vem har sett att fler unga mår dåligt?

2019-05-27

För en tid sedan kom en av mina favoritmyndigheter med en liten rapport. Det handlade om en...