Annonsera

Genom att annonsera i Skolledaren når du de som har yttersta ansvaret för allt från inköp av material som datorer, programvara och inredning till kurser och resor både för egen del och till personalen samt självklart skolledartjänster.

Skolledaren är fackförbundet Sveriges Skolledarförbunds medlemsorgan. Tidningen utkommer med 6 nummer om året. Skolledaren är ett forum för både yrkesfrågor och fackliga frågor. Den bevakar, informerar och skapar debatt kring utbildnings- och ledarskapsfrågor.

Skolledaren har en TS-upplaga på 8 200 exemplar (2017) och läses av rektorer och biträdande rektorer inom samtliga skolformer. Dessutom når den skoldirektörer, skolchefer, förvaltningschefer med flera.

Annonspriser 2021

      4-färg
1/1 sida 215 x 280 mm   24 300 kr
1/2 sida stående 93 x 247 mm   15 500 kr
1/2 sida liggande 191 x 120 mm   15 500 kr
1/4 sida liggande 191 x 57 mm   10 200 kr
1/4 sida stående 93 x 120 mm   10 200 kr
1/1 uppslag 378 x 247 mm   38 000 kr
Baksidan 215 x 250 mm   29 160 kr


Material och format

Spaltbredder:
1 spalt = 93 mm
2 spalt = 191 mm
Satsyta: 191 x 247 mm
(sista sid 191 x 212)

Bilagor: ring för prisinformation

Begärd placering: + 10 procent

Färger: fyrfärg
Material: Digitalt original
FTP se http://www.lenanders.se
Tryckförfarande: Raster: 150 linjer/tum

Utgivning

Tryckeri: Lenanders Grafiska AB, 0480-44 48 00
Pren.pris: 600:-/år inkl moms 

Utgivning & annonsstoppdagar 2021

Nr Utg dag Materialdag
1 12/2 25/1
2 9/4 22/3
3 28/5 10/5
4 17/9 30/8
5 22/10 4/10
6 3/12 15/11

Annonskontakt

Vår annonshantering sköts av Mediakraft, tel växel: 08-23 45 30.

För frågor angående bokningar av annonser: andrea.ahslund@mediakraft.se, tel 0735-08 05 73.
För frågor angående material: malin.dingfors@adviserstudio.se
För materiallämning: traffic@mediakraft.se