Skolledarens artikelarkiv

Här finns ett urval av Skolledarens publicerade artiklar från 2007 och framåt. Söker du äldre artiklar, kontakta redaktionen.

Visa

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Kategorier: Betyg och bedömning, Årgång 2019

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Kategorier: Årgång 2019

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Kategorier: Förskola, Årgång 2019

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...

Kategorier: Årgång 2019

"Skolledare ska kunna utöva sitt ledarskap"

2019-04-17

Lärare ska vara lärare. Skolledare ska få ägna sig åt pedagogiskt ledarskap. För Åsa Wennergren,...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Många lärare får jobb internt

2019-04-17

Många kommuner rekryterar rektorer internt och letar kandidater på egen hand. Ofta är det lärare...

Kategorier: Årgång 2019

Så ser drömrektorn ut

2019-04-17

Helhetssyn, erfarenheter från friskola och förmågan att ta fram skolans samlade kompetens. Det...

Kategorier: Årgång 2019

Dags att fixa skolbibliotek och att SKL tar sitt ansvar

2019-04-17

De flesta elever saknar ett fungerande skolbibliotek. Det är dags att Sveriges Kommuner och...

Kategorier: Årgång 2019

Cykelväg till skolan kan vara vägen till framgång

2019-04-17

Aktiva skoltransporter är ingen nyhet, många kommuner har genomfört projekt för att få fler barn...

Kategorier: Arbetsmiljö, Elevhälsa, Årgång 2019

Svårt dra till sig rätt personal

2019-04-17

Nej, det är räcker inte med att sminka grisen. Även insidan måste fyllas med innehåll. Det säger...

Kategorier: Årgång 2019

Morgonpuls ger ny kraft

2019-04-17

Rörelse är det som gäller på Gerestaskolan i Härnösand. Prisbelönad morgonpuls ger mellanstadieba...

Kategorier: Arbetsmiljö, Elevhälsa, Årgång 2019

Succé för turnén om sexuella trakasserier

2019-03-19

Ett förväntansfullt sorl fyller receptionen på ett hotell i Malmö. Mest gymnasieungdomar och dera...

Kategorier: Årgång 2019

"Det vi gör här får effekt in i klassrummen"

2019-03-19

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2019

Kräver en förskolekommission

2019-03-19

Politikernas intresse för förskolan är anmärkningsvärt ljumt. Det tycker pedagogikprofessorn Sven...

Kategorier: Årgång 2019

Lärandet i fokus

2019-03-19

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolech...

Kategorier: Förskola, Årgång 2019

Fritidsledare - en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

2019-03-19

Fritidsledarna är kittet i skolan - mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar...

Kategorier: Årgång 2019

Barns behov av särskilt stöd bör upptäckas tidigt

2019-03-19

Alltfler ungdomar lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och andelen tonårsflickor som söker...

Kategorier: Förskola, Årgång 2019

Vad gör en rektor?

2019-03-19

Det finns stora skillnader i vad studenter på landets lärarutbildningar får lära sig om rektors...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Skolinspektionen får mer kritik

2019-03-19

Brister som finns, rättas inte till innan ärenden avslutas. Det skiljer mycket mellan...

Kategorier: Skoljuridik, Årgång 2019