Skolledarens artikelarkiv

Här finns ett urval av Skolledarens publicerade artiklar från 2007 och framåt. Söker du äldre artiklar, kontakta redaktionen.

Visa

Krav på bra förutsättningar

2021-05-25

En ny utbildningspolitisk policy, förberedelser inför en eventuell ny organisering och oförändrad...

Kategorier: Årgång 2021

Göteborgs nya organisation snart färdig

2021-05-25

Nu håller den stora omorganisationen av grundskoleförvaltningen i Göteborg att gå in på sluttampe...

Kategorier: Utbildningspolitik, Årgång 2021

Digital teknik ger utdelning

2021-05-25

- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR - Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR

I en aktuell avhandling visar Annika Agélii Genlott hur digital teknik kan förbättra elevernas...

Kategorier: Betyg och bedömning, Årgång 2021

Skolchefen i kläm mellan nationell och lokal kontroll

2021-05-25

Lars Svedberg är docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2021

"Strategisk planering är kontraproduktiv"

2021-05-25

Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare. Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.

Stabilt ledarskap och engagerade medarbetare. Det är nyckelfaktorer för att skapa kvalitet. Men...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2021

Håll dig borta från släktingar!

2021-05-25

Om du anställer en nära släkting eller vän kommer medarbetarna, liksom utomstående, snart att ställa frågan om det var kvalifikationerna som avgjorde vid anställningen, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt Om du anställer en nära släkting eller vän kommer medarbetarna, liksom utomstående, snart att ställa frågan om det var kvalifikationerna som avgjorde vid anställningen, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Det händer att rektorer löser rekryteringsproblem genom att anställa släktingar. Men i sådana läg...

Kategorier: Ledarskap, Skoljuridik, Årgång 2021

Kunskapstapp efter pandemin

2021-05-25

Vill ha eleverna på plats i skolan. Marie Svensson, rektor vid Bryggeriets gymnasieskola i Malmö, är kritisk till distansundervisning som smittskyddsåtgärd. Foto: Jens Nordström Vill ha eleverna på plats i skolan. Marie Svensson, rektor vid Bryggeriets gymnasieskola i Malmö, är kritisk till distansundervisning som smittskyddsåtgärd. Foto: Jens Nordström

Elever, lärare och skolledare kämpar på under coronapandemin. Trots det växer oron för ett växand...

Kategorier: Pedagogik, Utbildningspolitik, Årgång 2021

"Trångboddhet ger glädje och bättre kvalitet"

2021-05-25

Kontinuitet och delaktighet är nyckelord för Vicky Lindeborg. Liksom närvaro och transparens. Foto: Hans Blomberg Kontinuitet och delaktighet är nyckelord för Vicky Lindeborg. Liksom närvaro och transparens. Foto: Hans Blomberg

Gotlandsrektorn Vicky Lindeborg jobbar nära sina biträdande. Det ger mer arbetsglädje och bättre...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2021

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Kategorier: Årgång 2021

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Kategorier: Årgång 2021

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Kategorier: Årgång 2021

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Kategorier: Årgång 2021

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2021

Ny organisation: 180 rektorer har blivit 76

2021-04-08

I sommar ska den nya skolenhetsorganisationen för Göteborg vara klar. Då har runt 180 rektorer...

Kategorier: Årgång 2021

Jerker - vår nya chefsförhandlare

2021-04-08

Jerker Ambjörn Jerker Ambjörn

Hustrun är rektor och mamman var lärare - själv hamnade han på Sveriges Skolledarförbund. Den 1 m...

Kategorier: Årgång 2021

"Viktigt att stå upp för sina värderingar"

2021-04-08

Britt Persson Foto: Peter Knutson Britt Persson Foto: Peter Knutson

Engagemang, tydlighet och mod. De orden fanns med i motiveringen då Britt Persson blev Årets...

Kategorier: Årgång 2021

Kampen för legitimation gav ny utbildningspolitik

2021-04-08

Charlotte Baltzer Charlotte Baltzer

Charlotte Baltzer är verksam inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hon har en bakgrun...

Kategorier: Årgång 2021

Skolledare är klämda av mäthysterin

2021-04-08

Jonna Bornemark Foto: Robert Blombäck Jonna Bornemark Foto: Robert Blombäck

Jonna Bornemark är filosofen som gjort sig känd för sin förödande kritik av mäthysterin inom det...

Kategorier: Årgång 2021

Visionen står fast: lön, miljö och ledarskap är våra ledord

2021-04-08

Lön, arbetsmiljö, ledarskap, inflytande/påverkan och rekrytering – det ska känneteckna Sveriges...

Kategorier: Årgång 2021

Han slåss för de idéburna skolorna

2021-04-08

Privat och offentligt ställs mot varandra i skoldebatten. Men det finns en tredje, idéburen sekto...

Kategorier: Årgång 2021