Skolledarens artikelarkiv

Här finns ett urval av Skolledarens publicerade artiklar från 2007 och framåt. Söker du äldre artiklar, kontakta redaktionen.

Visa

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Kategorier: Årgång 2022

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Kategorier: Årgång 2022

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

Kategorier: Årgång 2022

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Kategorier: Årgång 2022

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...

Kategorier: Årgång 2022

Sanktionerna i skolan - träffar de alltid rätt?

2022-12-01

Håkan Eilard, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, vars forskning riktats mot hur tillsyn och...

Kategorier: Årgång 2022

Undervisningen ska vara en viktig del av systemet

2022-12-01

Martin Persson skrev i Skolledaren nr 4 att Skolverket i sin nya satsning på kvalitetsdialoger...

Kategorier: Årgång 2022

Den tysta skolan är tvåspråkig

2022-12-01

Camilla Sjödin Hultgren Foto: Margaretha Holmqvist Camilla Sjödin Hultgren Foto: Margaretha Holmqvist

En skola, två språk. I klassrummen på Kristinaskolan i Härnösand är orden både talade och tecknade.

Kategorier: Årgång 2022

Här utvecklas skolan - med hjälp av tillit

2022-12-01

Stefan Norrestam, Mia Reuterborg och Torbjörn Hanö. Foto: Lizette Bagner Stefan Norrestam, Mia Reuterborg och Torbjörn Hanö. Foto: Lizette Bagner

Ordet och begreppet tillit peakade för några år sedan. Förra regeringen tillsatte en Tillitsdeleg...

Kategorier: Årgång 2022

"Inga hemliga agenter utan det är raka rör"

2022-12-01

Fredrik Boström Foto: Magnus Hartman Fredrik Boström Foto: Magnus Hartman

Fredrik Boström, nyligen korad till Årets grundskolerektor i Stockholm, hyllar sin personal: Det ...

Kategorier: Årgång 2022

Stort missnöje i Göteborg

2022-10-21

Rektorer blev biträdande rektorer. Många bytte kommun på en gång. Stor omsättningstakt och...

Kategorier: Årgång 2022

Stöd drogs in utan utredning

2022-10-21

Mellan två läsår drogs det särskilda stödet ned för en elev som hade omfattande behov. Det skedde...

Kategorier: Årgång 2022

"Det behövs fler skolläkare!"

2022-10-21

Det finns ingen exakt siffra på hur många skolläkare i Sverige. När Sveriges Kommuner och regione...

Kategorier: Årgång 2022

"Det finns inget bättre yrke för att utvecklas"

2022-10-21

- Minst tio år måste en rektor stanna för att ett förändringsarbete ska få effekt, säger Malin Rimmö, rektor i Stugun. Foto: Susanne Kvarnlöf - Minst tio år måste en rektor stanna för att ett förändringsarbete ska få effekt, säger Malin Rimmö, rektor i Stugun. Foto: Susanne Kvarnlöf

Juridik och organisation hör till det roligaste i yrket, tycker Malin Rimmö, Ragunda. Och att få...

Kategorier: Årgång 2022

Ny vägledning hur skolor ska byggas

2022-10-21

Ånässkolan i Göteborg är ett exempel på en folkskola som är gestaltad nästan som ett palats och ligger centralt på en stor tomt i en stadsdel. Skolan är i bruk än i dag för årskurs F-6. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket Ånässkolan i Göteborg är ett exempel på en folkskola som är gestaltad nästan som ett palats och ligger centralt på en stor tomt i en stadsdel. Skolan är i bruk än i dag för årskurs F-6. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Dags för ombyggnad? Eller en helt ny skola? Nu finns en det helt ny vägledning förskolor och skol...

Kategorier: Årgång 2022

Erfarenhet avgörande för alla i Rektorsprogrammet

2022-10-21

Rektorer med organisatoriskt förhållningssätt till arbetet använder utbildningen i Rektorsprogram...

Kategorier: Årgång 2022

Skolverkets målsättning missar det viktigaste: undervisningen

2022-10-21

Skolverket borde ta chansen med nationella målsättningar och kvalitetsdialoger att ta taktpinnen...

Kategorier: Årgång 2022

Tillit ger ömsesidig respekt

2022-10-21

Thomas Blom hoppas att hans avhandling ska stimulera till samtal om ledarskap i skolan, och att hans resultat kan bidra till utveckling av rektorsutbildning och lärarutbildning. Foto Cathrine Andersson Busch Thomas Blom hoppas att hans avhandling ska stimulera till samtal om ledarskap i skolan, och att hans resultat kan bidra till utveckling av rektorsutbildning och lärarutbildning. Foto Cathrine Andersson Busch

Ledarskap beskrivs ofta med stora penseldrag. Forskaren Thomas Blom intresserar sig mer för vad s...

Kategorier: Årgång 2022

Nu blir rösten ännu starkare

2022-10-21

Det är två taggade ordförande som den här hösten tillsammans med sina förbundsstyrelser bygger Sveriges Skolledare. "Nu talar vi med en samlad röst", säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson. Foto: Magnus Hartman Det är två taggade ordförande som den här hösten tillsammans med sina förbundsstyrelser bygger Sveriges Skolledare. "Nu talar vi med en samlad röst", säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson. Foto: Magnus Hartman

Turnéföreberedelser, möten, styrelsemöten – det är en intensivt tid för ordförande Matz Nilsson o...

Kategorier: Årgång 2022

Ta av dig skorna...

2022-10-21

Sylwia Szulik och Jessika Ljungwall, rektorer på Tingvallaskolan i Märsta. Foto: Magnus Hartman Sylwia Szulik och Jessika Ljungwall, rektorer på Tingvallaskolan i Märsta. Foto: Magnus Hartman

I två år har de spanat över skolgården och genom byggnadsställningar på sin nya skola. I augusti...

Kategorier: Årgång 2022