Nr 5/15 2015-06-02

Just nu...med Gunilla Ordell

Sigtunaboxen har långsiktigt arbete

Gunilla Ordell. Foto: Kerstin Weyler”För ett par år sedan brottades Sigtuna med dåliga skolresultat och kommunen insåg att det behövdes en genomgripande förändring av hela verksamheten. Politikerna tog fram ett skolutvecklingsprogram och rektorsgruppen enades om att arbeta med Dylan Wiliams och Christian Lundahls forskning om Bedömning för lärande, BFL.

Till det kom språkutvecklande arbetssätt och ikt som verktyg. Resultatet blev Sigtunaboxen. Satsningen är unik eftersom den involverar politiker över blockgränserna, förvaltningen, rektorer och lärare. Sedan 2012 har skolorna ökat sin måluppfyllelse med 20 procentenheter.

Bedömning för lärande handlar om att lära eleverna att se och ta ansvar för sitt lärande. Vi jobbar även med Christian Lundahls fem nyckelstrategier, bland annat kamratbedömning där eleverna får reflektera över sina egna och andras arbeten.

Det är också viktigt att förmedla tydliga mål med varje lektion. Lärarna testar olika digitala verktyg och jobbar med språkutveckling även inom ämnen som NO och slöjd.

Alla kommunala skolor jobbar med Sigtunaboxen. Jag tror att metoden fungerar eftersom vi har ett långsiktigt arbete med tre tydliga mål.

Verksamheten får vara i fred och vi får utforma programmet utan att det tillförs nya mål och inriktningar varje år eller vid byte av politisk styrning.

Att arbetet är forskningsanknutet är A och O. Dylan Wiliam har till exempel visat att det kollegiala lärandet är grunden för att lärare ska utvecklas i sin profession. Jag gillar den strukturen, att vi tillsammans utvecklar skolans praktik.

I Sigtunaboxen utbildas personer från olika skolor centralt i kommunen till samtalsledare. Samtalsledarna möts på nätverksträffar där de utbildas i metoder och forskning som de tar med sig till kollegorna i samtalsgruppen på den egna skolan. Jag som rektor, lämnar över en del av den pedagogiska utvecklingen och fungerar som stöd för samtalsledarna. Själv kan jag utnyttja samma BFL-tänk för personalgruppen som lärarna gör med eleverna.

Även i rektorsgruppen arbetar vi med samtalsgrupper för att utveckla vår verksamhet och reflektera runt vårt eget lärande.  Jag får bra verktyg att leda min personalgrupp och vår digitala utveckling på skolan, det är tydligt att det är ett prioriterat mål för förvaltningen.

Min roll som rektor blir att möjliggöra strukturer för lärarna att jobba med de här frågorna. Jag avsätter konferenstid en gång i månaden åt samtalsgrupperna och på studiedagarna riktas kompetensutvecklingen in mot BFL,ikt och språkutveckling. Genom samarbetet har vi också fått en bättre sammanhållning i kommunen och nätverken ger positiva effekter på lärarnas kompetens och i förlängningen på elevernas kunskaper.”

Gunilla Ordell är rektor på Råbergsskolan i Sigtuna och föreläser om kommunens metod Sigtunaboxen. 2013 fick 60 procent av eleverna i Sigtuna godkänt, ett år senare var den siffran 79 procent.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

Forskare slår larm om nätmobbning av chefer

2019-11-20

Skolledare och andra chefer utsätts för nätmobbning. Det var ett överraskande resultat i forskare...

Lärarutbildningen ses över

2019-11-20

Öka kopplingen mellan teori och praktik på lärarutbildning, mer metodik, fler akademiker till...

Pilotförsök med tre terminer

2019-11-20

Kortare sommarlov och tre terminer kan bli verklighet i vissa Enköpingsskolor nästa år....

Lösning med stöd av psykologer

2019-11-20

Det började som ett arbetsmiljöuppdrag – hälsan och trivseln dalade hos några av lärarna på en...

"Vi kan lära av varandra"

2019-11-20

Det är vanligt att jämföra resultat i finsk och svensk skola. Men varför stanna vid jämförelser?...