Nr 7/15 2015-09-21

Lägsta intresset på tio år att starta friskola

Intresset för att starta nya friskolor minskar. I höst startar 44 nya friskolor. Inför nästa läsår är antalet ansökningarna det lägsta på tio år, visar siffror från Skolinspektionen Framför allt minskar ansökningarna från de idéburna skolorna.

De idéburna skolorna, till exempel Stadsmissionens skolor och flera Waldorf-och Montessoriskolor, är organiserade i Idéburnas skolors riksförbund.
När förbundet har sammanställt antalet ansökningar till Skolinspektionen läsåren 2015-16 och 2016-17om nyetableringar, konstaterar förbundet att allt färre idéburna skolor söker tillstånd att starta.
Inför nästa läsår står de idéburna skolorna för 17 procent av ansökningarna, det här läsåret är det runt 20 procent.
Fortsätter utvecklingen kommer nyetableringar av idéburna skolor att upphöra inför läsåret 2019, konstaterar förbundet.
Ansökningar om att få starta kommer framför allt från skolhuvudmän som redan driver skolor.
Idéburna skolor måste få bättre villkor för att kunna nyetablera och utveckla verksamheten, menar dess ordförande Håkan Wiclander.

Förbundet sätter nu sitt hopp till den så kallade välfärdsutredningen under Ilmar Reepalus ledning. I direktiven till den konstaterar även regeringen att köp av tjänster från idéburna aktörer sker i liten utsträckning (totalt endast två procent), och att den andelen minskar.
Ett av Reepalus uppdrag är att se över möjligheten att förändra bolagsordningen för privata aktörer inom välfärdssektorn, så att det slås fastt att eventuella överskott ska som huvudregel investeras i verksamheten igen.
Det senare är också en av de grundläggande förutsättningarna för att en skola eller förskola ska kunna bli medlem i Idéburnas skolors riksförbund.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

Pisadeltagandet ska gå rätt till

2021-12-03

Nu ska det bli ordning och reda på (Pisa)torpet. Skolverket redovisar noggrant mått och steg till...

Regeringen vill bara ha ett professionsprogram

2021-10-20

I mitten av sommaren hamnade förslaget om ett professionsprogram på bland annat Sveriges...

Kvartett tar över i Stockholm

2021-10-20

Ulf, Sofie, Emil och Tina – här medlem i Stockholm är dina nya lokala företrädare! Gruppen...

Frossan i titeldjungeln en import från affärsvärlden

2021-10-20

Titlar Bild Anders Gustafsson Titlar Bild Anders Gustafsson

Skolchefen hamnar i kläm mellan nationell och lokal kontroll, konstaterade forskarna Olof...

Hon hyllar traditionell undervisning

2021-10-20

Filippa Mannheimer Foto: Margaretha Holmqvist Filippa Mannheimer Foto: Margaretha Holmqvist

”Jag anklagar…” Filippa Mannerheims uppgörelse med marknadsskolan gav rubriker. Hon blev en...