Nr 7/15 2015-09-21

Lägsta intresset på tio år att starta friskola

Intresset för att starta nya friskolor minskar. I höst startar 44 nya friskolor. Inför nästa läsår är antalet ansökningarna det lägsta på tio år, visar siffror från Skolinspektionen Framför allt minskar ansökningarna från de idéburna skolorna.

De idéburna skolorna, till exempel Stadsmissionens skolor och flera Waldorf-och Montessoriskolor, är organiserade i Idéburnas skolors riksförbund.
När förbundet har sammanställt antalet ansökningar till Skolinspektionen läsåren 2015-16 och 2016-17om nyetableringar, konstaterar förbundet att allt färre idéburna skolor söker tillstånd att starta.
Inför nästa läsår står de idéburna skolorna för 17 procent av ansökningarna, det här läsåret är det runt 20 procent.
Fortsätter utvecklingen kommer nyetableringar av idéburna skolor att upphöra inför läsåret 2019, konstaterar förbundet.
Ansökningar om att få starta kommer framför allt från skolhuvudmän som redan driver skolor.
Idéburna skolor måste få bättre villkor för att kunna nyetablera och utveckla verksamheten, menar dess ordförande Håkan Wiclander.

Förbundet sätter nu sitt hopp till den så kallade välfärdsutredningen under Ilmar Reepalus ledning. I direktiven till den konstaterar även regeringen att köp av tjänster från idéburna aktörer sker i liten utsträckning (totalt endast två procent), och att den andelen minskar.
Ett av Reepalus uppdrag är att se över möjligheten att förändra bolagsordningen för privata aktörer inom välfärdssektorn, så att det slås fastt att eventuella överskott ska som huvudregel investeras i verksamheten igen.
Det senare är också en av de grundläggande förutsättningarna för att en skola eller förskola ska kunna bli medlem i Idéburnas skolors riksförbund.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...