Nr 7/15 2015-09-21

Lägsta intresset på tio år att starta friskola

Intresset för att starta nya friskolor minskar. I höst startar 44 nya friskolor. Inför nästa läsår är antalet ansökningarna det lägsta på tio år, visar siffror från Skolinspektionen Framför allt minskar ansökningarna från de idéburna skolorna.

De idéburna skolorna, till exempel Stadsmissionens skolor och flera Waldorf-och Montessoriskolor, är organiserade i Idéburnas skolors riksförbund.
När förbundet har sammanställt antalet ansökningar till Skolinspektionen läsåren 2015-16 och 2016-17om nyetableringar, konstaterar förbundet att allt färre idéburna skolor söker tillstånd att starta.
Inför nästa läsår står de idéburna skolorna för 17 procent av ansökningarna, det här läsåret är det runt 20 procent.
Fortsätter utvecklingen kommer nyetableringar av idéburna skolor att upphöra inför läsåret 2019, konstaterar förbundet.
Ansökningar om att få starta kommer framför allt från skolhuvudmän som redan driver skolor.
Idéburna skolor måste få bättre villkor för att kunna nyetablera och utveckla verksamheten, menar dess ordförande Håkan Wiclander.

Förbundet sätter nu sitt hopp till den så kallade välfärdsutredningen under Ilmar Reepalus ledning. I direktiven till den konstaterar även regeringen att köp av tjänster från idéburna aktörer sker i liten utsträckning (totalt endast två procent), och att den andelen minskar.
Ett av Reepalus uppdrag är att se över möjligheten att förändra bolagsordningen för privata aktörer inom välfärdssektorn, så att det slås fastt att eventuella överskott ska som huvudregel investeras i verksamheten igen.
Det senare är också en av de grundläggande förutsättningarna för att en skola eller förskola ska kunna bli medlem i Idéburnas skolors riksförbund.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...