Nr 7/15 2015-09-21

Lägsta intresset på tio år att starta friskola

Intresset för att starta nya friskolor minskar. I höst startar 44 nya friskolor. Inför nästa läsår är antalet ansökningarna det lägsta på tio år, visar siffror från Skolinspektionen Framför allt minskar ansökningarna från de idéburna skolorna.

De idéburna skolorna, till exempel Stadsmissionens skolor och flera Waldorf-och Montessoriskolor, är organiserade i Idéburnas skolors riksförbund.
När förbundet har sammanställt antalet ansökningar till Skolinspektionen läsåren 2015-16 och 2016-17om nyetableringar, konstaterar förbundet att allt färre idéburna skolor söker tillstånd att starta.
Inför nästa läsår står de idéburna skolorna för 17 procent av ansökningarna, det här läsåret är det runt 20 procent.
Fortsätter utvecklingen kommer nyetableringar av idéburna skolor att upphöra inför läsåret 2019, konstaterar förbundet.
Ansökningar om att få starta kommer framför allt från skolhuvudmän som redan driver skolor.
Idéburna skolor måste få bättre villkor för att kunna nyetablera och utveckla verksamheten, menar dess ordförande Håkan Wiclander.

Förbundet sätter nu sitt hopp till den så kallade välfärdsutredningen under Ilmar Reepalus ledning. I direktiven till den konstaterar även regeringen att köp av tjänster från idéburna aktörer sker i liten utsträckning (totalt endast två procent), och att den andelen minskar.
Ett av Reepalus uppdrag är att se över möjligheten att förändra bolagsordningen för privata aktörer inom välfärdssektorn, så att det slås fastt att eventuella överskott ska som huvudregel investeras i verksamheten igen.
Det senare är också en av de grundläggande förutsättningarna för att en skola eller förskola ska kunna bli medlem i Idéburnas skolors riksförbund.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...