Nr 5/15 2015-06-02

Synlig rektor ger tryggare skola

Skolan blir en tryggare plats om rektorn är synlig och tillgänglig – för både elever och personal, visar en ny studie. Satsa på vuxennärvaro i skolans ”mellanrum”, råder forskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs.

Hur skolbyggnaderna är utformade påverkar hur elever och personal rör sig i lokalerna. För elevernas trygghet är det viktigt att det finns vuxna på plats, även utanför klassrummen.
Den slutsatsen drar Anneli Frelin och Jan Grannäs, forskare i didaktik vid högskolan i Gävle.
Tidigare forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för att förbygga hot, våld och trakasserier. Anneli Frelin och Jan Grannäs intresserar sig särskilt för relationerna i det de kallar skolans "mellanrum". Fysiska mellanrum i en skola kan vara exempelvis korridorer, matsal eller området runt elevskåpen.

De har följt det förebyggande arbetet vid en högstadieskola från 1960-talet, som nyss hade byggts om. Efter ombyggnaden ger glasväggar ljus och insyn i områden som tidigare varit dolda.
Den onödiga trängseln och friktionen har minskat genom att det till exempel finns egna toaletter för klasserna och separata entréer för olika spår. I den ljusa huvudentrén har skolvärden, skolsköterskan och studie- och yrkesvägledaren sina lokaler, med fönster både inåt och ut mot skolgården. Även rektorns kontor och kanslifunktionerna ligger vid entrén.
– Det handlar om att både se och synas, det bidrar till tryggheten, säger Anneli Frelin.
Vuxennärvaron och personalens arbetssätt är centrala framgångsfaktorer, har de sett.

Alla anställda rör sig mycket i lokalerna och kan fånga upp sådant som annars inte når fram till mentorerna. De är beredda att ha informella samtal på olika platser och i olika situationer. Skolvärden gör sig ärenden runt om i skolan.
Studie- och yrkesvägledaren väljer att äta lunch med kökspersonalen och får den vägen en bild av läget i matsalen. Vaktmästaren gör ofta småreparationer på tider då eleverna är på plats. Städpersonalen tar chansen att prata med ungdomarna under arbetet.

Att man ofta möter rektorn i korridorer eller på skolgården öppnar för en avslappnad kontakt och ökar tryggheten, menar forskarna.
– Rektorn är mycket närvarande, både fysiskt och organisatoriskt, säger Anneli Frelin. Hon är synlig och rör sig i byggnaden. Dörren är öppen för personal och elever.
Rektorn är också starkt involverad i frågor som rör elevhälsa, likabehandling och i elevrådets arbete. Hon upplevs försvara skolan uppåt i organisationen och har kämpat för resurser till stödfunktionerna. Flera anställningar bekostas genom statligt stöd, exempelvis lönebidrag.
Något som ytterligare bidrar till trygghet är att de anställda har en bred syn på vad deras uppdrag innebär. Det bygger på en lång tradition på skolan, som rektorn varit med om att upprätthålla.
– När olika funktioner delvis överlappar varandra blir det inte så mycket sprickor, där frågor och elever riskerar att falla mellan stolarna. Uppdragsuppfattningen gör att personalen fångar upp problem, säger Anneli Frelin.

Studien lyfter fram stödfunktionernas betydelse för att förebygga hot och våld. Den ger också argument för att behålla stödresurser på skolenheten, i stället för att samla dem centralt, som många huvudmän idag gör av ekonomiska skäl.
– Att centralisera stödet blir ofta en besparing på kort sikt, men kan innebära en kostnad på längre, säger Jan Grannäs. Det som är logiskt på en nivå i den kommunala förvaltningen är inte nödvändigtvis bra på skolenheten.

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...

Fotnot

Studien finansierades av AFA Försäkring. Nu hoppas forskarna kunna gå vidare och studera det förebyggande arbetet på en skola som använder övervakningsteknik.