Nr 7/16 2016-09-21

Krafttag mot mejlattackerna

En del föräldrar mejlar och skickar sms i tid och otid – och vill gärna ha snabba svar. Förväntningarna på tillgänglighet har gått över styr, anser Anna Hansson-Bittár, rektor i Tyresö. – Vi rektorer behöver ’hotta upp’ oss och tydligt förmedla vad som är rimligt.

Tydliga spelregler finns på Anna Hansson-Bittárs skola, Brevik skola. Foto: Magnus HartmanI våras gick Brevik skola, Tyresö, ut till föräldrarna med ett budskap: Kontakta oss gärna, men helst på vardagar mellan 8 och 18. Om inte frågan är akut, förstås.
– Vi har valt att var tydliga med vilka spelregler vi önskar ska gälla, och de flesta föräldrar möter upp, säger Anna Hansson-Bittár. Vi har ett förmånligt utgångsläge, med ett gott förtroendekapital sedan tidigare. Det gör det lättare för oss att sätta en standard för kommunikation.
Enstaka föräldrar hörde av sig och sa att de inte kunde ha kontakt på dagtid, på grund av sina jobb. Men det går ju att skriva sent på kvällen och ändå skicka mejlet nästa dag, menar Anna Hansson-Bittár. Och det är inget förbud, betonar hon.
– Inget är skrivet i sten, men det är viktigt att sätt ord på vad som är rimligt. Det är inte rimligt att skriva till en lärare 23.30 och vara irriterad för att du inte har fått svar 6.30 nästa morgon.

Hon jämför med andra samhällsfunktioner. Ingen förväntar sig att kunna ringa direkt till doktorn på vårdcentralen när som helst. Skolledare kan bli mycket bättre på att, vänligt men tydligt, kommunicera till föräldrar hur de vill ha det, anser hon.
– Jag tror att vi lite till mans fegar ur en aning. Det finns inte heller något stöd för detta på samhällsnivå. Vi måste som skolledare sätta ord på svårigheterna, i det offentliga rummet.
Skolans anställda svarar på mejl eller ringer tillbaka samma dag, eller senast dagen därpå. De svarar under sin egen personliga arbetstid.
– Det är också viktigt att mina lärare inte skickar skolbrev på kvällarna och att jag inte mejlar medarbetare utanför den här tiden, säger Anna Hansson-Bittár.

Adam Jansson, Arbetsmiljöverket, ser frågan om tillgänglighet som självklar i en arbetsmiljöpolicy. Foto: Magnus HartmanNär Arbetsmiljöverket före sommaren presenterade sin återkommande undersökning av hur svenskarna uppfattar sin arbetsmiljö ingick för första gången ett par frågor om förväntningar på tillgänglighet. Skolledarna är så få att deras resultat inte redovisas separat, men i gruppen av chefer där rektorer ingår, svarar sju av tio att de förväntas vara tillgängliga på telefon på fritiden.
Också den stora pågående inspektionen av skolans arbetsmiljö visar att mejl och samtal från föräldrar är en tung och ökande belastning för skolledare.
– Det är så enkelt för föräldrar att nå lärare och skolledare med ett mejl eller sms, säger Adam Jansson, projektledare. Vissa skolledare berättar att de kan få 50 till 100 mejl per dag.

De flesta skolhuvudmän har inga riktlinjer för tillgänglighet, har Arbetsmiljöverket sett. Det borde de satsa på, säger Adam Jansson.
– Väv in de här frågorna i arbetsmiljöpolicyn, för en sådan måste ju alla ha.
I Skellefteå finns sedan några år en kundtjänst, som är tänkt att vara vägen in för att nå exempelvis rektorer eller lärare. Inga andra telefonnummer visas på webbplatsen. Kundtjänsten skickar ett mejl till rektorn med information om vem som har ringt och vad det gäller. Ärendet ska besvaras inom 3-5 dagar och bockas av därefter. Är det riktigt bråttom ringer kundtjänsten upp och ser om rektorn kan ta samtalet direkt.

I början var många irriterade över systemet, berättar Tommy Lindmark, rektor på Anderstorpsgymnasiet. Själv hörde han till dem som ville få lämna ut sitt arbetstelefonnummer.
– Men det har blivit bättre och bättre. Dels har man lättat lite på det här med mobilnumren, dels har vi väl märkt att det faktiskt fungerar. Man tar ärendena då det passar i förhållande till andra arbetsuppgifter.
Numera får han sällan telefonsamtal direkt från föräldrar. Kundtjänsten löser frågor om sjukanmälningar, busskort, studiedagar och mycket annat. Det är också skönt att slippa bli störd i jobbet av samtal från försäljare, tycker Tommy Lindmark.

Att skydda arbetstiden för dem som arbetar i skolan var ett av motiven bakom kontaktcentret i Solna stad.
– Det här är ett sätt att minska administrationen och ge rektorerna mer tid för ledning av den pedagogiska verksamheten, säger Annika Önnerlöv, enheten för kommunikation och IT på barn- och utbildningsförvaltningen.

Den grupp vid kontaktcentret som jobbar med skola och förskola får uppemot 1 000 samtal per månad. Många frågor är övergripande och omkring två tredjedelar får svar direkt. Föräldrarnas reaktioner har varit blandade, enligt Annika Önnerlöv. Kritiken har främst handlar om väntetider.
– Det har vi fått jobba en del med. Min bild är att majoriteten är positiv. Sedan vill en del ändå prata direkt med skolan, även om en mellanpart kan lösa frågan.

Curt Ohlsson, rektor på Bergshamraskolan, tyckte att idén med kontaktcenter kändes konstig då han började jobba i Solna för drygt ett år sedan. Men de som har arbetat längre upplever att kontaktcentret inneburit en lättnad, är hans intryck.
– Det fångar upp en mängd praktiska frågor som kan lösas utan rektorns inblandning.

Rätten att koppla ner blir lag i Frankrike

Franska arbetstagare får den 1 januari 2017 en laglig rätt att "vara nedkopplade". En ny arbetsmarknadslagstiftning innehåller bestämmelser om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som reglerar användningen av mobiltelefoner och andra digitala verktyg. Syftet är att se till att olika former av ledighet respekteras och att underlätta en bra balans mellan arbete och fritid. Bakom de nya reglerna ligger en ökad insikt om de hälsorisker det kan innebära att vara ständigt uppkopplad och tillgänglig för arbetet.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...