Nr 10/16 2016-12-13

Dubbla chefer lättar bördan

Komvux i Södertälje har inte en chef, utan två jämställda med olika ansvarsområden. Achilles French är rektor, Andreas Thun är enhetschef. Bägge är entusiastiska. Genom att dela får de rimligare arbetsbörda, ökad kreativitet, bättre beslut och tid för pedagogiskt ledarskap.

Funktionellt delat ledarskap kallas konstruktionen, som finns på några skolor och förskolor i Södertälje. Den är huvudmannens sätt att försöka lösa problem som många skolledare ger uttryck för – att tiden inte räcker för det komplexa uppdraget, att de inte hinner vara pedagogiska ledare och att administrativa inslag riskerar att ta överhanden.
Enligt skollagen ska varje skolenhet/förskoleenhet ha en rektor/förskolechef. Det kravet slog undan benen för olika former av delat ledarskap på skolor runt om i landet när den nya lagen kom för några år sedan.
Utbildningschefen i Södertälje, Peter Fredriksson, inspirerades av Reggio Emiliapedagogiken och började fundera över hur ledarskap kan organiseras för att ge rektor förutsättningar att på allvar axla rollen som pedagogisk ledare. Lösningen blev att försöka skilja det pedagogiska uppdraget från det administrativa, som främst är kommunalt.

När Skolledaren träffar Achilles French och Andreas Thun har de arbetat ihop i knappt fyra månader. Före första dagen på jobbet hade de aldrig träffats. De har lärarbakgrund, men i övrigt ganska olika yrkeserfarenhet. Nu arbetar de tätt, tätt ihop.
De är fulla av lovord inför upplägget.
– Vi är olika som personer, men vi är positivt lagda båda två, säger Achilles French. Vi är väldigt lösningsorienterade.
Andreas Thun lägger "prestigelöshet" till listan över vad som gör att det fungerar bra.

– För att kunna jobba så här, är det otroligt viktigt att man anammar att det inte är hierarkiskt inrättat. Annars tappar man hela idén, säger han.

I början la de ner god tid på att prata ihop sig om ledarskap, värdegrund, mål och visioner. Respekt inför uppdraget och varandra är en grundförutsättning för delat ledarskap, säger de. De har olika styrkor och svagheter och känner att de kompletterar varandra.
Andreas Thun har huvudansvar för praktiska frågor som administration, ekonomi, lokaler och IT. På Achilles French ligger det pedagogiska, det vill säga upplägg och innehåll i sfi, vuxenutbildning, yrkesutbildning och annan verksamhet.
Vissa uppgifter som vilar på rektor kan ingen annan ta ansvar för. Men för övrigt har båda mandat att fatta alla beslut, var för sig.

I praktiken är ansvarsuppdelningen inte strikt. De håller sig uppdaterade och vet hela tiden vad den andre har på gång. Det behövs inga formella avrapporteringar, eftersom de för ett pågående samtal.
– Våra kalendrar är toksynkade, det är a och o, säger Achilles French.
Ofta går de på möten bägge två, även om de gäller den enes ansvarsområde.
– Det är bra att båda har hört och sett vad som händer, säger Andreas Thun. Då kan man komma ihåg tillsammans, och diskutera efteråt.
Det är inte dubbelarbete – tvärtom, säger de bestämt. Skolledare tar ofta svåra beslut och det är ett stort stöd att kunna rådgöra med en kollega som också är insatt. Beslutsprocessen blir mer kreativ och resultatet bättre.
– När vi diskuterar är det inte bara mitt perspektiv som finns med, utan också Andreas vinklingar och idéer. Men för att det ska fungera måste han förstå i vilka processer jag befinner mig, och jag måste förstå hans.

Som före detta lärare uppskattar Andreas Thun att bli involverad även i det pedagogiska. Frågor handlar ju sällan om enbart ekonomi, eller enbart pedagogik, menar han.
De räknar inte med att det ska bli konflikter mellan perspektiven, eftersom de har en öppen kommunikation och är överens om grunden. Enheten ska ha en pedagogisk styrning, som är fundament för de ekonomiska besluten.

De har intryck av att lärarna uppskattar det delade ledarskapet, eftersom de som chefer blir mer närvarande. Samtidigt har starten har varit lite rörig. Fortfarande saknas tre biträdande rektorer. Som delaktiga chefer vill de skapa bättre förutsättningar för lärarnas arbete.
– Lärarna ska känna att de har stöd av en ledning som förstår och vill driva både arbetsmarknads- och bildningsuppdraget i vuxenutbildningen, säger Achilles French.

Deras egen arbetsmiljö vinner rejält på delat ledarskap, tycker de. Om en behöver ta ett steg tillbaka kan kollegan kliva fram. De har backup vid tillfällig sjukdom.
– Och jag har mycket mer tid att vara i verksamheten än vad som är vanligt, säger Achilles French. Vi ger varandra trygghet och stöd. Vi säger ofta, vilken tur att vi har varandra!

Bidrag

Forskarna Marianne Döös, Lena Wilhelmsson och Erik Berntson, Stockholms universitet, har fått 2,5 miljoner kronor i anslag från AFA försäkring för att studera Funktionellt delat ledarskap.
Det är den form av delat ledarskap som testas i Södertälje (se artikel intill). Studien ska utvärdera både hur det delade ledarskapet påverkar skolledarnas arbetsmiljö och vilken betydelse det får för verksamheten. Projektet inleds i januari 2017 och ska pågå i två år.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...