Nr 8-9/17 2017-11-20

"Det finns inte alltid den tid som jag önskar"

Tydliga förväntningar, starkt stöd, kollegialt samarbete och huvudmän som lyssnar. Det behövs för att säkra skolledarrekryteringen, anser Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef i Helsingborg.

Johan Olsson Swanstein är chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen inom Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Avdelningens uppgift är att ge stöd till ledningsgrupper, initiera och stödja forskningscirklar, delta i pedagogiskt utvecklingsarbete ute på enheterna och på andra sätt stötta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten. Ibland kommer initiativet från huvudmannen, ibland från skolorna och förskolorna själva.

– Vi finns hela tiden med som stöd för ledningen och verksamheterna, säger han.

Flera av de tio medarbetarna har forskarutbildning. Själv har Johan Olsson Swanstein lärarbakgrund, och jobbade inom lärarutbildningen på Malmö högskola och i förlagsbranschen innan han tog över skolutvecklingsfrågorna i Helsingborg.

Uppdraget till honom som chef är både tydligt och föränderligt.

– En kombo, skulle jag säga. Utvecklingsarbete är obönhörligen så, att det påverkas av vad som händer i omvärlden och vilka behov som uppstår.

Förväntningarna och resurserna i jobbet är rimliga, menar han. Det finns i kommunen en stark vilja att utveckla skolan, och att jobba noggrant med frågorna. Samtidigt spänner uppdraget över ett stort fält.

– Det är klart att det är svårt att känna att man alltid räcker till. Då gäller det att fånga tråden – vad är det egentligen vi ska göra, och var ska vi göra det? Vi måste orka, och våga, fokusera på de processer där vi har bestämt oss för att hålla i, hålla ut och hålla om.

Det han kan sakna som ledare är tid tillsammans med medarbetarna. De arbetar ofta ensamma, i processer ute på fältet.

– Det är en komplexitet i chefskapet. Det finns inte alltid den tid som jag önskar att hitta en ingång till varje medarbetare.

Skolutveckling tar tid – ofta fem till sju år innan det börjar synas konkreta resultat för eleverna, konstaterar han. Därför är det viktigt att skola och förskola bygger upp egna hållbara strukturer för utvecklingsarbete.

– Tanken är ju att vi ska fasa ut oss själva efter en tid.

Ofta hinner flera skolledare komma och gå under den tid ett projekt pågår. Det vinner skolutvecklingen sällan på.

För att klara framtida skolledarrekrytering behövs flera olika saker, menar Johan Olsson Swanstein.

– Det är jätteviktigt att jobba med ledardeklarationer, som klargör bilden av förväntningarna på rektorer och förskolechefer. Förutsättningarna är inte likadana på skola A som på skola C.

Skolledarna behöver också trygghet i att det finns ett tydligt organisatoriskt stöd i sådant som administration, ekonomi, personal och pedagogiskt utvecklingsarbete.

– Vi måste lyssna på vad skolledarna behöver för att få ytterligare skjuts i sitt arbete, och för att hålla kvar geisten och glöden.

Han vill se mer kollegialt lärande mellan skolans chefer.

– Det är inte bra när det blir ett ensamjobb. För att klara de utmaningar som skolan står inför måste vi jobba tillsammans.

Namn: Johan Olsson Swanstein

Uppdrag: Utvecklingschef, Helsingborg

Född: 1977

Oanad talang: Duktig på att imitera. Agerar gärna lite skådespelare då tillfälle ges.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...