2017-11-20

"En förstelärare kan ha högre lön än en rektor"

– Lönerna för skolledare måste upp, med tanke på hur krävande uppdraget är. Det är viktigt med ett ansvarsavstånd till lärarlönerna, säger Kristina Ahlström, rektor inom vuxenutbildningen i Skövde.

Kristina Ahlström är förskollärare i grunden, har länge varit skolledare i grundskolan i Halmstad och är ganska ny på jobbet i Skövde. Här är hon en av tre skolledare inom vuxenutbildningen och basar över svenska för invandrare, SFI. Omkring 500 elever pluggar svenska och samhällsorientering i lokalerna på högskoleområdet i utkanten av staden. Kristina Ahlström ansvarar för ungefär 25 medarbetare.

I vuxenutbildningen är eleverna myndiga, vilket gör stor skillnad för skolledararbetet.

– I grundskolan tar vårdnadshavare en stor del av arbetstiden, i form av möten, samtal och frågor. Så är det ju inte här. Däremot upplever jag att mängden kommunala uppdrag är betydligt större i vuxenutbildningen.

Som rektor för SFI sitter Kristina Ahlström i många möten, och ingår i olika sammanhang, som rör utvecklingen av kommunen, personalpolitik, arbetsmiljö och mycket annat. Det kommunala uppdraget är inte alltid så tydligt, utan påverkas mycket av vad som händer i omvärlden.

– Det är ett jättespännande arbete, säger hon. En viktig fråga nu är hur vi ska jobba för att få ut våra nyanlända i arbete.

Bland det första hon gjorde som ny chef var att försöka få igång ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Hon såg att många lärare arbetade ganska ensamma, och att det behövdes mer diskussion om undervisningens innehåll och upplägg. Därför satsade hon på regelbundna pedagogiska caféer, för att utveckla det kollegiala lärandet.

– Jag vill att lärarna ska träffas över arbetslagsgränserna, bli nyfikna på varandra, diskutera och lära av varandra.

Kristina Ahlström kan inte riktigt avsätta den tid för pedagogiskt ledarskap som hon skulle vilja. Viktigast nu är att hålla i de pedagogiska processerna. Hon prioriterar det framför att besöka enskilda lärares lektioner.

Inom SFI finns två utbildningsledare, som sköter mycket administration– men inte all. På Kristina Ahlströms bord ligger exempelvis att mata in uppgifter om lärares löner och ledigheter i systemet, och att rätta dem då det blir fel.

– Det är inte vad jag borde pyssla med. Det tar väldigt mycket tid, och jag är inte heller bäst på det.

I verksamheten skulle hon vilja ha fler specialpedagoger och lärare som både har rätt behörighet och kan möta elever med stora sociala behov. På SFI går många elever som mår dåligt och har olika trauman bakom sig.

– Det påverkar inlärningen och det kan vara svårt att veta vilket stöd de behöver.

Lönen motsvarar inte fullt ut vad som krävs i uppdraget, anser hon. Skolledare har ett brett och komplext ansvar, som kräver en särskild kompetens. Samtidigt ökar lärarlönerna, så att avståndet mellan dem och skolledarna krymper. Det gäller även vuxenutbildningen i Skövde.

– På många håll kan förstelärare ha högre lön än en rektor, säger hon. Varför ska man då vilja ta på sig ett skolledaruppdrag? Det måste finnas ett ansvarsavstånd mellan lärarnas löner och skolledarnas.

Jobbet är så roligt att Kristina Ahlström ofta tänker att hon vill arbeta tills hon fyller 67. Andra stunder undrar hon om hon faktiskt kommer att orka hålla fanan högt så länge. Arbetsbördan är stor och hon tycker att skolledare generellt inte får de respekt de förtjänar.

– Jag kan bli väldigt trött på synen på vårt arbete. Det är så legitimt att skylla allt på skolledarna. De får bära så mycket, och så fort det händer något får de stå där i blåsten.

Namn: Kristina Ahlstöm

Uppdrag: Rektor inom vuxenutbildningen, Skövde

Född: 1966

Överraskande: Har jobbat som sångerska i på en bar Grekland. Sjunger fortfarande i kör.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...