Nr 8-9/17 2017-11-20

"En klok chef gör medarbetarna delaktiga"

Jalle Lorensson, rektor för Kulturskolan i Malmö, möblerar om på sin mobil när det blir helg. Han flyttar bort ikonen för jobbmejl, så att den inte syns. – Alla chefer måste lära sig att dra en gräns mellan arbete och fritid.

Jalle Lorenssons uppdrag som ny chef för Malmö Kulturskola 2010 var att göra kulturskolan till en angelägenhet för hela Malmö – inte bara för familjer i de mer välbärgade stadsdelarna – och att höja effektiviteten. Stadsrevisionen hade just lämnat en rapport som visade på brister i bägge avseendena.

– Uppdraget var tydligt, och det var rätt skönt. Det var liksom bara att göra det som behövdes, säger han.

Det ledde bland annat till en stor satsning på El Sistema, en musikrörelse med ursprung i Venezuela. Grundtanken är att ge barn och unga möjlighet till positiv utveckling med musiken som verktyg. Verksamheten i Malmö bygger på kör och orkester för lågstadiebarn och involverar även deras familjer.

Utåt jobbade Jalle Lorensson hårt för att få politikerna att förstå hur en kulturskola kan användas för social utveckling. Inåt handlade det mycket om att höja elevantalet och antalet undervisningstimmar för lärarna.

– Det var ett slitsamt arbete, men nu tycker jag att vi är på banan.

Kulturskolan har omkring 4 000 elevplatser och ett åttital anställda lärare. Under Jalle Lorensson finns tre enhetschefer (snart fyra). Kulturskolan har en ekonom, en kommunikatör och tillgång till en HR-resurs. Han tycker att han har tillräckligt med resurser och en rimlig arbetsbörda, men har ändå behövt öva sig i gränssättning.

– Jag har haft perioder av väldigt svår stress. Jag tror att det hopar sig ibland för alla skolledare, eftersom jobbet kräver mycket.

Han är noga med att inte titta på jobbmejl på helgerna.

– Om det verkligen är något viktigt, så räknar jag med att man ringer eller messar mig. Annars får det vara.

Det är stimulerande att vara chef, betonar han. Han brinner för uppgiften och gillar att själv styra innehållet i sina arbetsdagar. Fast det är också tufft att leda andra högskoleutbildade, som är verbala och har starka önskningar om hur saker ska vara.

– Det finns ingen tradition av närvarande chefer i skolan, trots att hela idén i läraravtalet är att vi ska vara pedagogiska ledare, säger Jalle Lorensson.

Det skulle vara bra för skolledare, och gynna skolans utveckling, om den arbetsrättsliga principen från 1906 om att "arbetsgivaren leder och fördelar arbetet" blev mer accepterad i skolan, anser han.

– De flesta rektorer kämpar med det, tror jag. Det finns en uppfattning bland många medarbetare att det inte gäller i skolan, men så är det – chefen leder och fördelar. En annan sak är att en klok chef självklart pratar med medarbetarna och gör dem delaktiga.

Det är också en demokratifråga, fortsätter han, eftersom cheferna har utsetts av arbetsgivarsidan för att genomföra de mål som väljarna har röstat fram.

Lönen motsvarar inte riktigt uppdraget, tycker Jalle Lorensson, med tanke på antalet underställda medarbetare till exempel. Men han bekymrar sig mer för sina enhetschefer.

– Enhetschefernas löner är inte så mycket högre än lärarnas, och då har de ändå gett upp både sommarlovet och sportlovet.

Låga löner för första linjens chefer i skolan ser han som ett jätteproblem.

– Det är katastrofalt. Det är nästan inga som söker tjänsterna, och varför skulle de?

Namn: Jalle Lorensson

Uppdrag: Kulturskolechef i Malmö

Född: 1957

Utanför jobbet: Munspelare, rockstjärna i Wilmer X. Fågelskådare.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...