Nr 8-9/17 2017-11-20

"Jag är nöjd med hur styrkedjan fungerar hos oss"

Ömsesidig tillit mellan politiker och tjänstemän. Det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb, menar Jan-Erik Andrén, förvaltningschef i Filipstad. – Jag är väldigt nöjd med hur styrkedjan fungerar hos oss.

Samordning. Det är ett nyckelord när Jan-Erik Andrén, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Filipstad, beskriver sitt uppdrag. Det handlar mycket om att samordna och samverka, inåt och utåt.

– En förvaltning kan uppfattas som en rad olika stuprör. Då är min uppgift att få det hela till en hängränna, säger han. Alla skolformer måste hänga ihop och läroplanerna kopplas samman, så att man följer och stöder lärandet hela vägen.

Han fortsätter:

– Det vi gör i skolan måste också komma in i samhället och bli till nytta. Vi är – och ska vara – en del av samhället. Politikens styrning måste in i vår verksamhet, och vi måste sedan redovisa för politiken hur det går, hur vi ser på resultaten och vad vi anser behövs.

Jan-Erik Andrén, som har en bakgrund som yrkesofficer, började arbeta som skolledare 2001. Han har jobbat fackligt länge, bor i Karlstad och är gift med Erica Andrén, första vice ordförande i förbundet.

Filipstad är en liten kommun och präglas inte av studietradition. Trots det utvecklas förskolan, grundskolan och gymnasieskolan stabilt, beskriver han.

– Det är en ökad måluppfyllnad år från år, inga stora hopp men en trygg ökning. Personalen gör ett väldigt bra jobb. Vi har en hög tillit från politiken, och de resurser som verksamheten efterfrågar.

Under sig har han fyra verksamhetschefer, som i sin tur är närmaste chefer för rektorer och förskolechefer. Periodvis är arbetsbelastningen hög, men han ser sin psykosociala arbetsmiljö som god. Som förvaltningschef har han inga direkta elevärenden och få personalärenden.

– Det är där som den stora arbetsbelastningen ligger, enligt min uppfattning. Jag blir inte jagad på telefon, eftersom det handlar mer om strategiskt arbete än om att vara i direktkontakt med den vardagliga verksamheten.

Visst hanterar han mejl och löser administrativa frågor på kvällar och helger, men i snitt landar arbetsveckan på cirka 40 timmar. En annan sak är att rollen i sig innebär stort ansvar för verksamhet och pengar.

Lönen motsvarar ansvaret och komplexiteten, tycker han.

– Fast bara för att jag är nöjd, betyder inte det att allt är bra. Vi behöver lyfta grupper som har mycket ansvar och stor verksamhet, framför allt rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. De ligger för lågt har lönekartläggningar visat.

Arbetet med att rätta till detta kommer att ta några år, bedömer Jan-Erik Andrén

Han är nöjd med att Filipstad, som en av få kommuner, även inkluderade förskolechefer och rektorer i lärarlönelyftet. Skolledarna har inte behövt bli omsprungna av lärare som de är chef över.

– Det var väldigt nära, men det har vi klarat oss ifrån.

Lönen har stor betydelse för skolledarrekrytering, menar han. Även för att behålla kompetens krävs goda villkor. Hans recept för att locka äldre att stanna i yrket är lagarbete.

– Jag tror på att undanröja enmansarbete. Som skolledare kan man vara väldigt duktigt inom vissa kompetensområden, men inte i alla. Om man då kan komplettera varandras kompetenser, och få hjälp med det man är svagare i, tror jag att fler vill stanna kvar.

En likvärdig skola förutsätter ökad medfinansiering från staten, anser Jan-Erik Andrén. Han stöder Skolkommissionens förslag om resurstillskott till kommunerna, utifrån ett socioekonomiskt index.

Filipstad har tagit emot många flyktingar i förhållande till folkmängd.

– Nyanlända elever är en utmaning som vi måste bli duktigare på. Mottagandet ger oss mycket att göra inledningsvis, men när man väl kommer igenom så är de nyanlända ju en väldig resurs för framtiden.

Namn: Jan-Erik Andrén

Uppdrag: Förvaltningschef, Filipstad

Född: 1966, jämnårig med Skolledarförbundet

Överraskande: Förr duktig på långlopp, som fjällmaraton. Har kommit femma i damklassen på ett stadslopp då han råkade ta sin frus nummerlapp.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...