Nr 8-9/17 2017-11-20

"Med tanke på vårt ansvar måste lönerna följa med"

Lotta Rajalin är närmaste chef för ett åttiotal medarbetare, på fem olika förskolor. Hon går till jobbet med en känsla av Härligt! men önskar mer "sömsmån" i verksamheten.

För snart 20 år sedan kom Lotta Rajalin som förskolechef till Nicolaigården, i Gamla Stan i Stockholm. Uppdraget var tydligt: att få bukt med ett underskott och dra igång utvecklingsarbete.

Fyra år, tänkte hon. Sedan har man nog gjort sitt som ledare.

Hon är fortfarande här.

– Nya verksamheter och nya utmaningar har kommit till under årens gång. Samhället förändras och vi utvecklas hela tiden. Det blir som ett nytt jobb, trots att vi har samma adress, säger Lotta Rajalin.

Hon är utbildad för förskola och grundskola, och prövade båda innan hon valde förskolan.

– Jag tänker väldigt starkt att det är med de yngsta barnen som man kan göra allra mest. Det är i förskolan som barnens syn på sig själva och på lärande grundläggs. Det är här vi måste sätta in de stora stötarna och arbeta mycket med värdegrund och konfliktlösning, antivåldsarbete och jämställdhet.

Idag är Lotta Rajalin chef för cirka 80 medarbetare på fem geografiskt spridda förskoleverksamheter. Hon är fysiskt på plats en dag per vecka på respektive förskola. En biträdande förskolechef på halvtid utgör administrativt stöd. På varje enhet har en pedagog rollen som samordnare några timmar per dag, för att sköta vikariefrågor med mera.

– Organisationen rullar på bra, eftersom vi har skapat bra strukturer, bra delegation och har väldigt komptenta medarbetare. Alla lärare har ett tydligt ledaruppdrag i sitt arbetslag. Finns det flera lärare i arbetslaget leder de tillsammans.

Hon skulle gärna ha mer administrativ avlastning, och gärna låta enheterna dela på en specialpedagog och en vaktmästare. Men barnomsorgspengen har inte hängt med i kostnadsutvecklingen, så det skulle inte gå med bibehållen kvalitet i verksamheten.

– Jag skulle också vilja ha större sömsmån, så att jag snabbt kan ta mig an situationer som blir svårare ju längre man väntar, till exempel om en pedagog inte mår bra eller det är konflikt i ett arbetslag. Det utrymmet har jag inte riktigt.

Utvecklings- och lönesamtalen med så många medarbetare måste löpa över stora delar av året. Hon vet att vissa tycker att de får för lite återkoppling.

Själv jobbar Lotta Rajalin "alldeles för mycket", beskriver hon. Ofta tio, tolv timmar per dag på vardagar, vilket hon helst inte vill erkänna, eftersom hon inte vill att medarbetarna tar efter.

– Det är viktigt att de inte tänker att man måste göra så här. De ska kunna sluta vid sin sluttid och gå hem. Jag är privilegierad som älskar mitt jobb. Jag är lite av en arbetsnarkoman, som faktiskt tycker att det är härligt när det är måndag igen.

På helgen kopplar hon bort jobbet.

– Jag är bra på återhämtning, det är nog min räddning. Jag oroar mig inte och ältar aldrig.

Uppdraget är tydligt, och hon uppskattar uppföljningen av arbete och resultat. Men det är mycket som ska rapporteras in till förvaltningen, och ofta kort om tid för uppgiften.

– Man skulle kunna minska mängden indikatorer som vi mäter.

Lotta Rajalin tycker inte att hennes lön motsvarar hur arbetet ser ut. Generellt har förskolechefer lägre lön än rektorer, även då de har samma utbildning och lika komplext uppdrag.

– För mig som person är inte lönefrågan viktigast, men förskolechefer ska ligga i paritet med rektorer, när de har lika stora personalgrupper och ungefär samma uppdrag. Sedan har också lärarlönerna ökat markant på senare år. Med tanke på det ansvar som vi har, måste våra löner följa med.

Namn: Lotta Rajalin

Uppdrag: Förskolechef, Stockholm

Född: 1958

Överraskande: Bodde i 25 år på ett fartyg (70 ton, 9 rum + kök) vid en Stockolmskaj. Har haft 25 unga jour- och familjehemsplacerade hos sig under åren.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...