Nr 8-9/17 2017-11-20

"Rektorerna ska ha organisatoriska förutsättningar"

– Huvudmännen generellt måste lyssna mer på rektorernas behov och se till att skapa organisatoriska förutsättningar för dem att ta sitt ansvar. Det säger Pär Emteryd, rektor för Kungliga Svenska Balettskolan.

Den stora röda tegelbyggnaden var ursprungligen klädfabrik, men hyste i över hundra år det bryggeri som gav den namnet. Här, i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, har Kungliga Svenska Balettskolan sina lokaler. Utsikten över Riddarfjärden är överväldigande.

Skolan har ett gymnasieprogram som utbildar för dansaryrket, och förberedande dansarutbildning i grundskolan, årskurs 4-9. Eleverna, max 66 på gymnasiet och 115 på grundskolan, kommer från hela Sverige och även andra nordiska länder.

– Målet är att de ska kunna gå rakt in dansaryrket efter gymnasiet, säger Pär Emteryd, rektor.

Yrkesutbildningen för dansare regleras i en speciell förordning, som bland annat säger att skolan kan lägga ut fler skoldagar per läsår än andra. Skolverket håller i antagningen, som innebär färdighetsprov inför en extern jury.

Pär Emteryd är närmaste chef för en tredjedel av de cirka 60 medarbetarna, nämligen lärarna i teoretiska ämnen, elevhälsoteamet och bibliotekspersonalen. En konstnärlig chef/biträdande rektor ansvarar för danslärare, musiker och den konstnärliga administrationen, medan en administrativ chef ansvarar för administrativ personal.

Själv har Pär Emteryd inte dansarbakgrund. Han gillar utmaningen att styra och leda pedagogik och ekonomi i en konstnärlig yrkesutbildning.

– Bakom mitt personliga val av skolan ligger just utmaningen att skapa förutsättningar för att leverera anställningsbara dansare, både internationellt och nationellt.

Det är viktigt för honom att själv få tolka rektorsuppdraget. När skolan till exempel får en förfrågan om att arrangera en danstävling, vill Pär Emteryd fatta beslutet, utifrån sitt uppdrag och ansvar för verksamheten.

– Jag vill inte hela tiden säga, det här ingår inte, eller det klarar vi inte. Utmaningen ligger i att applicera uppdraget på olika situationer.

Det är inte ovanligt att skolledare säger att de saknar stöd från sin chef. Det har de förstås all rätt att uttrycka, säger Pär Emteryd.

– Men mitt sätt att se på det, är att man alltid först måste göra en resa genom sitt eget ansvar. Är det här något jag kan fixa själv? Det är det, nio gånger av tio. Många väljer att säga att någon annan får lösa det. De ringer och frågar den centrala förvaltningen om småsaker, istället för att tänka på helhetsbilden och ta ett beslut.

Då riskerar man att huvudmannen går in och styr detaljer i skolans organisation – med ett gott syfte, men utan tillräcklig kunskap om verksamheten.

– Ingen verksamhet gynnas utvecklingsmässigt av att man styr detaljer, och låter detaljerna styra helheten. Men det är där man ofta hamnar.

Generellt bör huvudmännen bli bättre på att lyssna på skolledarna, anser Pär Emteryd.

– Kravet på den centrala förvaltningen är att skapa organisatoriska förutsättningar för oss som rektorer att ta vårt ansvar.

Att bli rektor är lite som att få barn, beskriver han.

– Man kan gå hur mycket kurser som helst, men det är svårt att förstå hur det är förrän man har gjort det.

Han tycker att han klarar sitt uppdrag inom reglerad arbetstid. Han har lärt sig att inte springa på alla bollar, och vågar säga till andra att de inte alltid kan få svar med vändande mejl.

Men de etiska och moraliska överväganden som yrket innebär finns med honom hela tiden. Rätt som det är kan han behöva dra igång krisorganisationen, för att det hänt något allvarligt med en elev till exempel.

Det ligger som en blöt filt över många skolledare, dygnet runt, sju dagar i veckan, tror han.

– Tillgängligheten, att kunna koppla av fast du kan bli uppringd på söndagsmorgonen, det tror jag är ett större arbetsmiljöproblem för rektorer än vad som brukar komma fram.

Namn: Pär Emteryd

Uppdrag: Rektor, Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholm

Född: 1971

Utanför jobbet: Träning, familj, sjöliv.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...