Nr 8-9/17 2017-11-20

"Som chef vill jag leda genom andra, inte toppstyra"

Ulrika Gustafsson har lett uppbyggnaden av en ny grundskola. Där finns strukturer och resurser på plats, så att hon kan vara den pedagogiska ledare som hon vill vara. – Det här är en rektors dröm, säger hon.

Höstterminen 2016 startade den nya Fässbergsskolan i Mölndal. Den ersatte två nedlagda grundskolor och Ulrika Gustafsson fick jobbet som rektor. Under ett år av förberedelser byggde hon, tillsammans med sina chefer, upp den skola som hon själv skulle leda. Hon anställde en biträdande rektor, rekryterade tio förstelärare och så småningom ytterligare ett sextiotal medarbetare, som aktivt hade sökt just de här tjänsterna.

– Det var fantastiskt att få göra detta, med eniga politiker i ryggen, fullt stöd från förvaltningen och med tillgång till kommunens resurser i form av byggare, service och allt annat, säger Ulrika Gustafsson.

Uppdraget till henne som rektor är tydligt: att öka måluppfyllelsen, så att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Hon beskriver sina medarbetare som mycket kompetenta och ansvarstagande, och sin egen närmaste chef som stöttande och aktiv. Det finns ett stort intresse för skolan, i och med att kommunen hoppas att kunna använda Fässbergsskolans organisation och strukturer som modell för flera skolor, berättar hon.

Ulrika Gustafsson kan nu utöva ett pedagogiskt ledarskap som hon själv tror på. Det kallas distribuerat ledarskap och innebär – enkelt sammanfattat – att chefen står för inriktning, visioner och normer i verksamheten, medan olika medarbetare får ledarroller och specifika ansvarsområden att jobba med.

Tillsammans med sin biträdande rektor sätter Ulrika Gustafsson upp ramarna, till exempel skapar schemat och håller i kalendariet. Skolledningen och lärarna har gemensamt identifierat fokusområden för utveckling, och alla lärare jobbar i fokusgrupper som förstelärarna leder.

– Som chef vill jag inte toppstyra, utan leda genom andra, säger hon. Jag är inte inne och petar i detaljer, utan litar på att var och en gör det som jag har gett dem i uppdrag att göra. Jag har inte så stort kontrollbehov som tidigare, jag vågar låta mina lärare ha möte utan mig.

Tyngdpunkten i hennes ledarskap ligger i stället på att hålla kursriktningen, skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta ansvar och gå på djupet i de frågor där det behövs.

– Jag känner verkligen att jag kan jobba som pedagogisk ledare.

Det första året var intensivt och innebar mycket arbete utöver ordinarie arbetstid. Nu har Ulrika Gustafsson hittat en balans och arbetar oftast inte mer än 40 timmar i veckan. I år har personalstyrkan kompletterats med en intendent, som har ansvar för bland annat fastighetsfrågor och olika slags inköp.

– Det är oerhört avlastande. Det finns många konstiga saker som man tycker att en rektor inte ska behöva sköta. Att köpa in kaffeapparat till exempel.

Ulrika Gustafsson anser att hon har en god lön i förhållande till sina medarbetare, men att lönen ändå inte helt motsvarar det uppdrag hon har.

– En dimension är att jag nu också har ansvar för att leda en annan ledare, min biträdande rektor. Det tycker jag inte riktigt att man har tagit höjd för.

Det är viktigt att lönerna för alla kategorier av medarbetare avspeglar skillnaderna i ansvar, menar hon.

– Det ska vara ett gemensamt ansvar i kommunen att se till att vi inte får en så otroligt platt lönestruktur i skolan, säger hon.

Namn: Ulrika Gustafsson

Uppdrag: Grundskolerektor, Mölndal

Född: 1972

Utanför jobbet: Ute i naturen, läser och reser med bokklubben, nästa gång till Spanien. Satte nyligen en stengång, har ett par snickarbyxor på jobbet att dra på vid behov.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...