Nr 10/17 2017-12-08

Förbundet tar strid för professionsprogram

Ett professionsprogram för skolledare och lärare. Det var en av Matz Nilsson viktigaste frågor som ledamot av Skolkommissionen. Nu har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarnas riksförbund arbetat fram ett konkret förslag hur det skulle kunna se ut.

Flera av Skolkommissionens förslag har stött på patrull – att reglera skolchefen i skollagen har till exempel flera remissinstanser slagit bakut om. Andra förslag tog regeringen itu med redan innan betänkandet lämnades, till exempel en översyn av skolmyndigheterna.

Förslaget om professionsprogram för skolledare och lärare har också tagit om hand av utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofession, ledd av Björn Åstrand.

Men hur vill skolans professioner att systemet ska se ut?

I mitten av oktober skickade Sveriges Skolledarförbund och LR in sitt förslag.

Förbunden vill precis som kommissionen, att professionsprogrammen ska ses som en helhet, men konstaterar samtidigt att skolledare och lärare är två skilda professioner med skilda kunskapsbaser och etik.

Befattningsutbildningen för skolledare, rektorsprogrammet, är den gemensamma utgångspunkten, och det bör, menar Sveriges Skolledarförbund, innehålla två utvecklingsvägar – den akademiska vägen och en specialistväg.

Den förstnämnda innebär att skolledaren erbjuds att läsa en masterutbildning och ska också kunna disputera i ämnen som är relaterade till skolledarnas ledarskap. En huvudman skulle då kunna använda skolledaren som går den akademiska vägen, att till exempel leda forskningscirklar för sina skolledarkolleger. Skolledaren skulle också med fördel kunna dela sin tjänst mellan sin huvudman och en högskola för att undervisa på rektorsprogrammet.

Den väg som förbunden kallar specialistvägen bör vara mer eller mindre obligatorisk för alla verksamma skolledare och innebära en fördjupning av skolledarkunskapen över tid. Inspirationen är hämtad från ett australiensiskt system där fem fördjupningsblock ingår:

ü Leda lärares lärande (pedagogiskt ledarskap)

ü Leda organisationer och personal i allmänhet (personal, ekonomi, arbetsmiljö)

ü Systematiskt kvalitetsarbete

ü Skoljuridik

ü Fördjupning i ett område, till exempel digitalisering.

När det gäller lärarnas professionsprogram föreslår Sveriges Skolledarförbund och LR att ett spår ska kunna leda till en karriär som skolledare.

Förbunden betonar också i sitt förslag att professionsprogrammen måste regleras i skolans styrdokument och staten måste försäkra en likvärdig tillgång på professionsutveckling. Samtidigt betonar man att skolledare och lärare måste garanteras ett stort och, som man skriver, avgörande inflytande på programmen. En regionalisering av skolmyndigheterna förutsätts också – det som myndighetsöversynen nu har på sitt bord.

Förbunden passar också på att betona att det är viktigt att samla ihop aktörerna som arbetar med skolforskning till de institutioner som kommer att svara för professionsprogrammen.

Den skolledare och lärare som genomgår programmen måste se det också i lönekuvertet. Det måste vara tydligt att utveckling och prestation lönar sig.

Redovisning i mars nästa år

Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner fick i november förläng tid för sitt uppdrag. Det ska redovisas senast 1 mars 2018.

Redan före sommaren kom ett delbetänkande som bland annat föreslog att förskolechef ska benämnas rektor. Ett förslag som fick applåder av Sveriges Skolledarförbund men tummen ned av andra, bland annat LR och Skolverket.

Fler nyheter

Nilssons viktigaste frågor kvar att lösa

2018-05-21

Med en varm applåd omvaldes Matz Nilsson till en ny treårsperiod när Sveriges Skolledarförbund...

Nej till motion om alkoholregler - men ja till höjd avgift och en ny utbildningspolicy

2018-05-21

Medlemsavgiften till Sveriges Skolledarförbund går upp med tio kronor den 1 juli, ingen ny...

"Vi är tydliga med vad vi gör - inte en massa krusiduller"

2018-05-21

En värmevåg möter Semira Vikström då hon öppnar skolgrinden. Förskoleklassen leker och dansar på...

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande

2018-05-21

Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen...

28 000 chefer saknas - så ska de hittas - och behållas

2018-05-21

För att kunna rekrytera och behålla de 28 000 nya chefer som saknas fram till 2026 behöver de...