Nr 10/17 2017-12-08

Just nu...med Marianne Ullstad

"Det är kul, på byn har vi blivit kända som 'Frosta, de som har filmfestivalen'. Jag har också sett ett mer positivt klimat på fritidshemmet. Eleverna utövar sina entreprenöriella förmågor på ett annat sätt och personalen är mer medveten om hur de bemöter elever, kolleger och vårdnadshavare.

Vårt arbete började med att Skolinspektionen konstaterade tunga brister i det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen i Hörby kommun både 2006 och 2011. Vi var fyra rektorer som formade en styrgrupp, inventerade verksamheten och tog fram sex målområden: kontakt med vårdnadshavare, lek, yrkesrelevanta begrepp i verksamheten, bemötande, förmåga att planera och utvärdera samt samarbetet mellan skola och fritidshem.

Vi utsåg mellan ett par processtödjare på varje fritidshem som var ansvariga för att driva utvecklingsarbetet. Vi har också samarbetat med Malmö högskola och all fritidspersonal har fått fortbildning.

Frostaskolan har arbetat med 'entreprenöriellt bemötande'. För oss är entreprenörskap att bejaka sina idéer, ta mod till sig och pröva nya saker.

Som pedagog är det lätt att slentrianmässigt säga nej till elever och kollegor. Vi har övat på att i stället fråga 'Hur tänkte du då?' och 'Vad behöver vi för att få till det här?'.

Vi tog fram konkreta kriterier och gjorde självskattningar. Det kunde till exempel vara 'Hur benägen är jag att ta risker?', och 'Hur duktig är jag på att anta utmaningar från kollegorna?'.

Jag tror att det blev en chock för många att se på sig själv med de glasögonen. I den första mätningen skattade de flesta sig själv ganska högt, men när vi hade grävt djupare och diskuterat gjorde vi en ny skattning och då var det många som hade insett att de hade förbättringspotential.

Frostaskolan drog bland annat igång en kortfilmsfestival där varje fritidsavdelning och skolklass gör egna filmer som visas på biografen i byn. Vi är inne på det tredje året med filmfestival.

Jag vill gärna att eleverna umgås över åldersgränserna och där skapar filmfestivalen många möjligheter. En elvaåring kan glatt prata med en sexåring om hur de gjort med sina filmer, vilka effekter de använt och så vidare.

Det är bra att vi började med att utgå från verksamheternas egna behov, att det inte kom direktiv uppifrån att alla skulle jobba med samma sak.

För mig har processtödjarna också varit värdefulla, de har fungerat som bollplank och hjälpt till att driva utvecklingen i den dagliga verksamheten. Personalen har även redovisat sitt arbete för kollegorna på skolan och därigenom höjt fritidshemmets status.

I juni kom antologin Fritidshem som lyfter där fem fritidshem skrivit varsitt kapitel om sitt utvecklingsarbete. Boken används i lärarutbildningen på Malmö högskola och även andra lärosäten har planer på att ta in den. Frostaskolan har nu börjat arbeta med nästa målområde: förmåga att planera och utvärdera."

Berättat för Jennie Aquilonius

Marianne Ullstad är rektor för Frostaskolan, en f-6-skola i Hörby kommun.

Fler nyheter

Nilssons viktigaste frågor kvar att lösa

2018-05-21

Med en varm applåd omvaldes Matz Nilsson till en ny treårsperiod när Sveriges Skolledarförbund...

Nej till motion om alkoholregler - men ja till höjd avgift och en ny utbildningspolicy

2018-05-21

Medlemsavgiften till Sveriges Skolledarförbund går upp med tio kronor den 1 juli, ingen ny...

"Vi är tydliga med vad vi gör - inte en massa krusiduller"

2018-05-21

En värmevåg möter Semira Vikström då hon öppnar skolgrinden. Förskoleklassen leker och dansar på...

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande

2018-05-21

Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen...

28 000 chefer saknas - så ska de hittas - och behållas

2018-05-21

För att kunna rekrytera och behålla de 28 000 nya chefer som saknas fram till 2026 behöver de...