Nr 4/17 2017-05-02

Just nu...med Peter Stenberg

"Edströmska är en av fyra pilotskolor som sedan i höstas arbetar för att bli certifierade som Motorbranschcollege, MBC. Det är ett initiativ från Motorbranschens yrkesnämnd, MYN, för att höja kvaliteten på fordonstekniska gymnasieutbildningar. Det går ut på att göra eleverna attraktiva på arbetsmarknaden, att utbildningarna ska möta branschens krav.

En annan del är att höja utbildningarnas status. Många pensionsavgångar väntar i fordonsbranschen och antalet elever som pluggar fordonsteknik räcker inte till för att täcka upp. Sedan gymnasiereformen 2011 är det färre som över huvud taget söker yrkesprogrammen. Då togs kravet på att programmen skulle ge högskolebehörighet bort och antalet godkända betyg för att komma in sänktes från tolv, som på högskoleförberedande program, till åtta.

Många menar att det gav yrkesprogrammen lägre status. Det var inte heller bra att kraven sänktes när de fordonstekniska yrkena blir allt svårare.

För att bli certifierade behöver vi leva upp till sex kriterier. Det handlar till exempel om yrkeslärarnas kompetens och att öka kontakten med branschen, men också om betygsmedelvärde, att tillräckligt många ska kunna gå vidare till högskolestudier.

Vi vill förändra bilden av vad en mekaniker är; de gamla mackarna är borta, tekniken blir mer avancerad och det finns en mängd olika karriärvägar.

På varje skola finns en lokal MBC-grupp som består av en representant från politiken, en ombudsman från IF metall, branschföreträdare, elevrepresentanter och rektor.

Min roll är att anpassa utbildningen till branschens behov samtidigt om vi följer skollagen och Skolverkets direktiv. På Edströmska berör satsningen särskilt inriktningarna personbilar samt lastbilar och mobila maskiner.

En kvalitativ APL är ytterligare ett kriterium inom MBC. På personbilsinriktningen har vi till exempel gjort det tydligare vad eleverna ska kunna innan och efter sin praktikperiod. Planeringen och uppföljningen har blivit bättre. Vi utbildar också handledare ute på företagen och vi märker att vi blir stöttade av branschen nu. Vi har skrivit avtal med generalagenter som vill bidra till högre kvalitet och våra lärare går på fortbildningar hos dem. Och de engagerar sig, vi hade till exempel en verkstadschef som kom in för att kolla att en elev klarade ämnet historia, annars skulle han inte få sommarjobb.

En styrgrupp från centrala MYN granskar regelbundet hur vi möter kriterier och indikatorer. Vi pratar om var skolan står nu och vad har vi för åtgärdsplaner framöver.

För oss är det här en långsiktig satsning och vi har jobbat med kvaliteten i flera år.

Jag tror att vi blev inbjudna att delta eftersom vi inte är så långt från att kunna bli ett motorbranschcollege. Nu ska vi klara certifieringen i september, därefter sätter vi upp nya mål."

Fotnot

Peter Stenberg är rektor för Edströmska, Mälardalens fordons- och transportutbildningar i Västerås.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...