Nr 4/18 2018-05-21

"Vi är här för våra elever"

Årets skolledare finns i Västerås. Han heter Hans Jakobsson och är enligt eleverna rektorn du kan fråga om allt.

"Ni kan fråga mig om allt. Även om livets mening."

Det budskapet från rektor har gått hem hos eleverna på ABB:s Industrigymnasium. Lovisa Eriksson i årskurs ett tog honom på orden och mailade just den frågan till sin rektor. Vad han svarade? Det ska vi återkomma till lite senare.

När Skolledaren besöker skolan en solig vårfredag har det gått några veckor sedan Hans Jakobsson utsågs till årets skolledare. Han har blivit ordentligt firad och njuter fortfarande av utmärkelsen. Glädjekänslor av ett slag han annars brukar hålla tillbaka. Han är mer typen som tänker att "det här går alltid att göra bättre."

–Det där att stanna upp och riktigt släppa ut glädjen och bara njuta, det är nog en träningssak för mig. Men det kändes fantastiskt, väldigt speciellt, att få priset. Jag var inte alls inställd på att vinna, säger han.

Skolledaren möter honom i den vardag där han trivs allra bäst, nära eleverna. För i grunden handlar allt i skolans arbete om dem, säger han.

–Vi är här för våra elever. Jag engagerar mig och jobbar både strategiskt och i vardagen, där det händer. Det gör arbetet som rektor väldigt roligt och omväxlande.

Hans Jakobsson vill att eleverna ska veta att han finns där för dem, i med och motgång. Han vet att en elev som blir kallad till rektor ibland blir orolig och undrar "vad har jag nu gjort." Men kanske vill han i själva verket träffa eleven för att säga "hörde vad du gjort bra, du är en fantastisk person."

Den som blir utsedd till årets skolledare får förstås frågan om vad som är bra ledarskap. Men nej, han har inget enkelt svar, ingen trollformel.

­–Det finns så många föreläsare och en mängd litteratur som lär ut hur du ska vara som ledare. Det där vet jag inte ... jag menar att man kan vara en bra ledare på olika sätt.

Han menar att intresset för hur människor fungerar är en viktig egenskap i allt ledarskap, tror han. Så länge han kan minnas har han också tyckt om att bestämma.

– Min styrka är ett driv att göra saker bättre. Jag har en förståelse för att människor är olika. Jag tycker om människor och vill se möjligheter. Försöker spela på det som är en persons styrka istället för att lägga energi på det som inte fungerar. Det är nödvändigt för att föra verksamheten framåt.

Hans Jakobsson är utbildad lärare i svenska och engelska. Han har varit på god väg in i forskarvärlden med en doktorandtjänst vid Trinity college i Dublin. Men att forska i engelsk litteratur blev för ensamt och han började sakna att jobba med människor. Han och hans fru återvände båda till lärarjobb i Sverige.

Att bli skolledare var ingen självklarhet, men nu har han hunnit skaffa sig en lång erfarenhet från både kommunala och fristående skolor. Vem som är huvudman ser han inte som avgörande. Det centrala är att skolans huvudman är beredd att ge de resurser som krävs för att skolan ska fungera väl.

Hans Jakobsson som annars håller en lågmäld profil, får skärpa i rösten när han uppmanar skolledarna att inte vara för lydiga och fogliga.

–En skolledare behöver hävda verksamhetens behov. Om jag inte har huvudmän som ger de resurser som eleverna behöver, då ska jag sluta.

Han menar att den hållningen brukar fungera eftersom huvudmän i allmänhet vill ha skolledare med idéer och vilja.

Mötet med elever och personal gör jobbet roligt för det mesta. Därmed inte sagt att allt i rektorsrollen är i enkelt.

–Lönesättning är inte det mest lustfyllda. Att värdera och sätta en lön är svårt, helst vill du ju lyfta alla.

En annan svårighet kan vara att räcka till och behålla balansen i arbetet.

–Jag måste göra prioriteringar varje dag och då välja rätt saker, sedan gäller det att försöka stänga av när arbetsdagen är slut.

Även eleverna kan behöva hjälp med att balansera studier med fritid.

ABB Industrigymnasium är en skola med många högpresterande elever. Det driv och intresse som präglar eleverna ger goda resultat men kan orsaka stress och oro. För en ung människa är det lätt att tro att framtiden står och faller med resultatet på enskilda prov och kurser.

–Jag försöker avdramatisera psykisk ohälsa så att eleverna kan prata om det och förstå att

kriser kan vara normalt och att det finns hjälp att få, säger Hans Jakobsson.

Han talar av egen erfarenhet. Under högstadietiden hade han en tuff period då han mådde dåligt och var borta från undervisningen under en tid. Det har han berättat för sina elever, för att ge perspektiv.

Vidgade perspektiv ger också de många föreläsare från olika sektorer i samhället som kommer till skolan. Det kan vara politiker och företagare som berättar om sina yrken och livsval. Något som ska inspirera och samtidigt förmedla att en karriärväg inte behöver vara spikrak.

För en tillfällig besökare går det ändå inte att komma ifrån att ABB Industrigymnasium ger intryck av att vara en mönsterskola.

Miljön är lugn och harmonisk, eleverna arbetar vid egna arbetsplatser, självständigt och i grupp. Schemat bygger på sammanhållen skoldag och skolan har öppet även på kvällar och lov för att eleverna ska kunna arbeta där i sin egen takt.

–Det kan förstås se väldigt olika ut på olika skolor och jag har en otrolig respekt för andra rektorers arbetssituation. Jag tror inte att jag skulle arbeta annorlunda om jag var rektor någon annanstans. Vår skola är inte problemfri, vi gör orosanmälningar här också, säger Hans Jakobsson.

Skolan har ett bra rykte i Västerås men han vill inte att någon ska söka sig dit av den anledningen, eller för att föräldrarna vill det.

­–Hit ska man söka om man är intresserad av teknik och för vårt sätt att arbeta med att träna samarbete, problemlösning, ansvarstagande. Det handlar både om att klara av saker själv och utveckla saker tillsammans.

Utbildningen är i första hand högskoleförberedande men innehåller två längre praktikperioder, en i Sverige i årskurs två och i årskurs tre utomlands.

–På vår skola får eleverna en väldigt bra grund ämnesmässigt och en förberedelse för arbetslivet. Det hör jag från arbetsplatser, högskolor och tidigare elever, säger Hans Jakobsson avslutningsvis.

Så hur var det då med livets mening? Lovisa Eriksson letar i mailen och läser än en gång svaret från sin rektor.

- Det står ungefär att man själv måste göra det jobb som det innebär att hitta meningen med livet, berättar hon eftertänksamt.

Lovisa har ännu inte bestämt hur hon ska svara sin rektor. Men hon har definitivt fått något att fundera över.

Precis som det ska vara, tycker hon och klasskompisarna som samlas inför nästa lektion.

–Vår rektor bryr sig verkligen om oss, det är det bästa med honom. På min förra skola visste jag knappt vem som var rektor, säger en av tjejerna.

Ny spetsutbildning i höst

Cyklar som låser sig själva, kylskåp som talar om att mjölken är slut...Tekniken går snabbt och efterfrågan på smarta produkter växer.

Hösten 2018 startar ABB Industrigymnasium en helt ny spetsutbildning.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i programmering, utveckling och produktion av smarta system och produkter. Eleverna får möjlighet att läsa in 30 högskolepoäng vid Mälardalens Högskola under gymnasietiden.

ABB Industrigymnasium

ABB Industrigymnasium startade 1994 som en av landets första friskolor. Skolan drevs i början av ABB men är numera privatägd.

Samarbetet med ABB är fortfarande nära. Eleverna i Västerås läser teknikprogrammet och från år två väljer eleverna bland olika profilval och kurser. Det är inriktning mot teknisk design, naturvetenskap och internationella perspektiv.

Skolan har ett speciellt miljöprojekt, Eco Living, som handlar om hållbar utveckling, energiomställning och miljövänligt boende.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och har två praktikperioder inlagda, i Sverige (år två) och utomlands (år tre).

Skolan blev bästa UF-skola (Ung företagsamhet) 2015. Eleverna driver ett UF-projekt under andra läsåret.

Förutom teknikprogrammet har skolan även ett språkintroduktionsprogram för nyanlända elever.

"Sverige har mycket kompetenta skolledare"

Stora Skolledarpriset delades ut vid Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg slutet av mars. Det var andra gången som priset på 100 000 kronor delas ut.

Hans Jakobsson är enligt juryns motivering "en skolledare med extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet såväl vad avser kunskapsresultat som trivsel och engagemang hos elever och personal. Under hans tydliga ledning har verksamheten lyckats bryta begränsande mönster och skapat en kultur präglad av delaktighet, respekt och framtidstro där eleverna når synnerligen goda resultat. Genom ett omfattande samarbete med externa partners har han också gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen."

För Sveriges Skolledarförbund är utmärkelsen en möjlighet att rikta ljuset på skolledarnas stora betydelse.

–Sverige har mycket kompetenta skolledare. För oss är det en glädje att kunna sätta strålkastarna på skolledarna med priset, säger förbundsordförande Matz Nilsson, som understryker att konkurrensen var stor med många skickliga skolledare bland de nominerade.

I juryn för priset ingår Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea, och Sveriges Skolledarförbund.

Övriga finalister var Semira Vikström, rektor Visättraskolan, se sid xxx, Huddinge och Jan-Erik Andrén, förvaltningschef Filipstads kommun. De båda belönades med varsitt hedersomnämnande.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...