2019-02-07

Äntligen höjs lönerna i Italien

De italienska rektorerna får niotusen kronor mer i månaden. Det är den viktigaste delen i det nya avtal de precis fått. Men det tog dem nio år att få det.

Rektorerna i Italien har under det senaste årtiondet fått alltmer ansvar. Trots det har det inte synts i lönekuvertet, snarare tvärtom. Senaste avtalet kom 2010 och sedan dess har inget hänt vare sig när det gäller löner eller annat.

– Därför ser vi detta som en enorm seger. Speciellt den ekonomiska biten så klart, konstaterar Paola Serafin som är ordförande för det största skolfacket, Cisl Scuola.

Att löneförhöjningen blir så stor beror inte på att det tagit så lång tid att få till ett nytt avtal. Det handlar till större delen om att rektorerna nu tagit ett steg framåt och nu närmar sig samma nivå som chefer inom universitetsvärlden, som alltid haft betydligt bättre löner.

Men avtalet innehåller också andra viktiga delar. Bland annat ger den rektorerna rätt att få tillbaka sin gamla anställning inom skolan, om de ångrar sig inom fem år.

– Detta är en sak som vi fått mycket påtryckningar om från medlemmarna. Väldigt många anser att stressen är så stor att det inte är värt att fortsätta som rektorer.

Bristen på rektorer gör att det är vanligt att folk måste arbeta med fler än en skolenhet, och det finns exempel på rektorer som tvingats sköta 18 olika skolor i flera kommuner, berättar Paola Serafin.

Dessutom fråntas rektorerna en del av ansvaret för säkerheten på skolorna. Tills i dag har de varit ansvariga inte bara för hur arbetet sköts i lokalerna, men även för själva byggnaden. Alltså kunde de bli åtalade om till exempel ett tak ramlade in på grund av misskötsel (något som händer emellanåt i italienska skolor).

Nu måste kommunerna, som normalt sett är ägare till byggnaden, ta sitt ansvar.

– Det blir ett delat ansvar. Rektorerna måste även i fortsättningen kontrollera att själva byggnaden är säker, men om något händer kommer även kommunen att ställas till svars, förklarar Paola Serafin.

Hon berättar att det varit svåra och långa förhandlingar för att få det nya avtalet, men att alla facken är mer än nöjda med resultatet.

– En av de viktigaste effekterna av det här avtalet är att ministeriet äntligen börjat diskutera med oss fackförbund igen, efter nästan ett årtionde där ministeriet helt enkelt meddelat oss sina beslut, utan konfrontering, säger Paola Serafin.

Fler nyheter

"Nu måste resultaten bli bättre"

2019-04-17

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras...

Fem frågor...

2019-04-17

...till Mats Gerdau, ks-ordförande i Nacka och ny ordförande i Sveriges Kommuner och landstings,...

Ökade krav slår hårt mot förskolan

2019-04-17

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar me...

Satsning på professionen

2019-04-17

En ledande profession. Det är utgångspunkten i en ny satsning från Sveriges Skolledarförbund. Und...

Direktväg till kansliet - snabb väg för chefer

2019-04-17

- Sveriges Skolledarförbund har en väl fungerande struktur när det gäller att skolledare företräd...