Nr 4/19 2019-05-27

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två dagar i maj. 30 års jubileum för skolriksdagen.

Den nygamle ordföranden i Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Anders Knape, moderat från Karlstad, framhöll kompetensförsörjningen som den största, för använda ett slitet ord, utmaningen för skolans politiker och tjänstemän.

Tusen nya förskolor och skolor måste byggas till 2025, och därför måste huvudmännen rekrytera många nya lärare (och rektorer får man förmoda, även om Knape inte nämnde dem), men också se till att behålla de lärare man har.

En fråga som många ville ha regeringens besked om är #Digiplan#, en handlingsplan i 18 punkter om skolans digitalisering.

Det lär vänta. Statssekreterare Erik Nilsson, S, svarade som utbildningsdepartementet plägar göra; vi läser den och kan inte ge några besked just nu.

De som varit med och tagit fram planen är dock otåliga, inte minst måste några standards med mera finnas framme när de nationella proven ska vara digitaliserade om bara några få år.

I Sveriges Skolledarförbunds monter var det fullt under pauserna. Många ville diskutera de ekonomiska neddragningar som många huvudmän gör för närvarande.

Hur upprätthålla kvalitet när resurserna blir mindre? Här diskuterades också kompetensförsörjningen – hur får man lärare till ett växande antal elever?

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...